Maratonförhandlingar och historiens vingslag

Den 7 augusti 2019 rådde antagligen en annorlunda uppfattning om hur länge vi tvingas vänta på resultat från kollektivavtalsförhandlingarna i försäkringsbranschen.

Nästan sju månader senare, den 2 mars 2020, godkände förbundets representantskap förhandlingsresultatet. Under den tiden har 27 förhandlingar förts i Södra kajen, vårt eget förhandlingsteam har ändrats, vi har hållit fast i våra mål, vi har känt frustration på grund av arbetsgivarsidans förhalande och hösten har blivit till vår.

Under denna färd blev det klart vilken förhandlingsordning som rådde mellan arbetsgivarsidan, dvs. Finlands näringsliv EK, och vår egentliga förhandlingspartner, Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta, och vem som stakar ut den allmänna linjen. Den allmänna linjen var emellertid inte nog utan dessutom krävdes precisering av konkurrenskraftsavtalet för vissa förhandlingsresultat.

Det är antagligen nödvändigt att se över läget efter hela rundan, men vad kan egentligen ändras för nästa runda? Linjen förblir antagligen bestämd.

Slut med kiky

Jag anser att vårt förhandlingsresultat är det bästa möjliga slutresultatet i det här läget. Den 1 juni 2020 ersätts kiky-timmarna med lokal 24-timmars kompetensutveckling i bolagen. Inom de ramar som stipuleras i kollektivavtalet kan arbetsgivaren beordra arbetstagaren utbildning och kompetensutveckling motsvarande det ovannämnda timantalet.

Vårt förslag var en timme personlig utveckling på arbetstid per vecka. Den största skillnaden i slutresultatet är att timmarna nu förlänger arbetsdagen vissa dagar eller på lördagar.

Å andra sidan lyckades vi till exempel stoppa arbetsgivarens förslag om avlönad förlängd arbetstid på 11 timmar med direktionsrätt samt bevara vardagshelger och de typiska kortare arbetsdagarna i vår bransch, dvs. nyårsafton och skärtorsdag.

Vi åstadkom bra förändringar i texterna och till exempel våra ansträngningar för att inkludera timanställda i kollektivavtalet lyckades äntligen.

Förbundsutredningen fortsätter

Ett annat maraton som har hållit förbundsledningen sysselsatt är fusionsutredningen tillsammans med Tjänstemannaförbundet ERTO och fackförbundet Pro. Utredningsarbetet påbörjades före sommaren i fjol.

Nu har representantskapet valt den part som vi fortsätter utredningsarbetet med i år, dvs. fackförbundet Pro. Målet är att fusioneras och föra över medlemmarna 1 januari 2021. Vi går vidare med arbetet mer specifikt i olika delområden och inkluderar administrations- och kontorspersonal i projekten.

Förbundet fyller 75 år

Vi kan känna av historiens vingslag när Försäkringsmannaförbundet fyller 75 år den 27 mars 2020. Det här blir antagligen vårt förbunds sista verksamhets år i nuvarande tappning.

En annan historisk sak är det nyligen godkända kollektivavtalet och de parter som undertecknat det. I fortsättningen undertecknar ett annat fackförbund för arbetsgivarsidans räkning, men branschens eget avtal fortsätter ändå.

Medlemsförbunden är den viktigaste parten i vår bransch, med tanke på såväl lokalt avtalande som medlemstjänsten och värvning av nya medlemmar. Det är ni, kära medlemmar, som ger försäkringsbranschens intressebevakning så breda axlar. Nu och framöver.

Jag vill tacka er för alla meddelanden under förhandlingarna. De utmanade oss som förhandlade, gav oss stöd och mod att gå framåt när frustrationen tänkte ta överhanden. Tack!

PS. Ha en skön vår och kom ihåg att tvätta händerna!

LissuFMF´s ordförande