Ansök om rekreationsstipendium

Försäkringsmannaförbundet delar ut 40 stipendium för rekreation till pensionerade förbundsmedlemmar. Stipendierna är avsedda som stöd för rekreation på eget initiativ. Stipendiet är 210 euro.

Utdelningsgrunderna är förutom medlemskap även aktivitet i förbundet eller medlemsföreningens verksamhet samt ålder och tid som pensionerad. Avsikten är att dela ut stipendierna jämt till olika föreningars medlemmar. Stipendier beviljas inte på sociala grunder.

Beslut om beviljande meddelas inom maj månad.

Ansökningsformuläret finns på sidan 18 i den här tidningen. Ansökningarna skickas till Seija Vesanto senast 19 april på adressen Försäkringsmannaförbundet FMF rf, Semaforbron 8 B, 00520 Helsingfors.

Du kan också ansöka om rekreationsstipendium elektroniskt här.