Aikuiskoulutustuki uudistui

Aikuiskoulutustukijärjestelmä on uudistunut. Tarkoituksena on helpottaa opiskelun ja työn yhteensovittamista sekä edistää lyhytkestoiseen koulutukseen hakeutumista. Lisäksi halutaan kannustaa opiskelemaan sellaisia ihmisiä, jotka yleensä eivät osallistu jatko- tai täydennyskoulutukseen.

Aikuiskoulutustuki koostuu kaikille saman suuruisesta perusosasta sekä henkilökohtaisesta ansio-osasta. Palkkatulot tukikuukauden aikana vähentävät aikuiskoulutustuen määrää, mutta vähemmän kuin aikaisemmin. Ennen uudistusta sivutulot leikkasivat tuen määrää voimakkaasti jo 250 eurosta eteenpäin.

Aikuiskoulutustukea voi saada enintään 15 kuukautta työuran aikana. Jatkossa tukikuukausia voisi käyttää joko kokonaisen tai puolikkaan riippuen siitä, kuinka paljon saa tuloja tukikuukauden aikana. Jos tuloja on yli puolet normaalista palkasta, tukea kuluu 0,5 kuukautta. Jos tuloja on alle puolet normaalista palkasta, tukea kuluu 1 kuukausi. 

Lakimuutoksella ei ole vaikutusta tuen saamisedellytyksiin, vaan jatkossakin seuraavien ehtojen tulee täyttyä: hakijalla vähintään 8 vuotta työhistoriaa, työsuhde on kestänyt vähintään vuoden ajan päätoimisena, opinnot kuuluvat tuen piiriin, myönnetty opintovapaa ja hakija kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Jos edellytykset eivät täyty tai kaikki tukikuukaudet on jo käytetty, tukea opintoihin voi hakea Kelasta.

Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät Työllisyysrahaston sivuilta. Siellä on myös laskuri, josta voi tarkistaa oman työhistoriansa.