Blogi: Aletaanpa itseohjautuviksi

– Tiedän kyllä, että haluat minun päättävän tämän asian. Mutta on myös asioita, joihin sinun pitää ottaa kantaa ja tehdä päätös.

Kaikilla esimiehillä ja johtajilla ei ole näin hienoja ja rohkeita työkavereita, jotka kertovat, että tukea tarvitaan tässä ja nyt.

Itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen on jälleen pinnalla. Myös vakuutusalalla. Organisaatioiden madaltaminen ja väliportaan esimiesten vähentäminen tuli minulle tutuksi jo nuorena juristina 90-luvulla.

Silloin yhdessä vakuutusalan it-firmassa poistettiin esimiehet. Johtajat istuivat suljettujen ovien takana ja olettivat, että työntekijät yhtäkkiä alkavat tehdä itseohjautuvasti työnsä. Ryhmille nimettiin yhteyshenkilöt, joiden kautta johtajat viestivät työntekijöille.

Eihän siitä toivottua tulosta tullut. Tavoitteet olivat epäselvät, harva tiesi, mitä oli päätetty. Työilmapiiri ja työhyvinvointi heikkenivät ja moni alkoi katsella uutta työpaikkaa muualta.

Jäitkö yksin?

Uskon lujasti itseohjautuvuuteen ja jokaisen kykyyn johtaa omaa toimintaansa kohti työnantajan ja omia henkilökohtaisia tavoitteita. Henkilöstöä ei kuitenkaan saa jättää yksin toteuttamaan ylhäältä ilmoitettuja tavoitteita ja tekemään tulosta.

Arvojen ja strategian sisäistäminen edellyttää avoimuutta, mahdollisuutta olla mukana ennakoimassa tulevaisuutta ja valmistelemassa tavoitteita. Kun ymmärtää päätösten taustan ja perustelut, työllä on merkitys ja se on tärkeää. Työskentely on mielekästä ja tuloksia syntyy.

Itsensä johtaminen vaatii esimiehiltä aikaa, läsnäoloa ja hyvää johtamista. Jos esimies ei pysty luopumaan käskyttämisestä, kyttäämisestä ja kontrollista, on turha toivoa ylhäällä päätetyn itseohjautuvuuden kukoistavan. Ohjeiden ja sääntöjen sijaan itsensä johtamista tukee ennakoitavuus ja selkeät menettelytavat.

Esimiestä tarvitaan

Esimieheltä kaivataan itseohjautuvassa työyhteisössä paljon palautetta ja tsemppaamista. Esimies pitää huolen, että tavoitteet, toimintatavat ja roolit ovat selkeät ja osaamisen kehittäminen on mahdollista.

Kun esimies tuntee työkaverinsa, hän pystyy kohtaamaan jokaisen yksilönä. Silloin myös hankalat asiat on helpompi ottaa puheeksi ja työkaverin kokonaistilanne työssä ja työn ulkopuolella voidaan ottaa huomioon.

Tänä päivänä monen työpäivä on pirstaleinen ja kiireinen. Esimiehen tukea tarvitaan töiden priorisoinnissa ja työn tekemisen tavassa. Hyvä esimies kantaa vastuun aikatauluista sekä pitää huolta, että työn tekemiselle osataan ja pystytään asettamaan rajat. Työajoissa voidaan ottaa huomioon jokaisen yksilöllisiä tarpeita. Hyvä esimies ei edellytä tai rohkaise jatkuvaan on-line elämään ja sähköpostin seuraamiseen vapaa-ajalla.

Ota puheeksi

Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja työoloihin lisää hyvinvointia. Kasvavien mahdollisuuksien myötä on hyvä myös pysähtyä kuuntelemaan itseämme ja tunnistaa omia tunteitamme.

Mitä enemmän rohkenemme kertoa omista toiveistamme ja tavoistamme työkavereille ja esimiehelle, sitä paremmin omasta ja tiimin työstä muotoutuu oman näköisemme. Työpäivän suunnittelu auttaa priorisointia ja aikataulussa pysymistä ja tiimissä voidaan ottaa huomioon jokaisen luontaista päivärytmiä.

Parhaissa työpaikoissa arvostetaan työntekijöitä yksilöinä, kannustetaan tasapainoon ja hyvinvointiin työssä ja työn ulkopuolella. Toivottavasti yhä useampi vakuutusalan työpaikka kehittyy tällaiseksi työpaikaksi. Uuden vuoden lupaukseni on ottaa hyvinvointi työssä ja työn ulkopuolella säännöllisesti puheeksi.

Hyvää ja hyvinvoivaa uutta vuotta!

Kirsi
Kirjoittaja on Vakuutusväen Liiton toiminnanjohtaja