Annetaan perheiden päättää vapaista

Naisvaltaisella vakuutusalalla enemmistö äideistä jää taloudellisten syiden vuoksi kotiin pienten lasten kanssa. Kuitenkin 80 prosenttia on sitä mieltä, että isien pitäisi käyttää nykyistä suurempi osuus perhevapaista. Vastukset käyvät ilmi VvL:n tekemässä kyselyssä.

Vastaajien mielestä perhevapaiden uudistuksessa tärkeintä olisi kustannusten jakaminen tasan äidin ja isän työnantajien kesken. Se parantaisi myös palkkatasa-arvoa, kun naisilla olisi aito mahdollisuus ura- ja palkkakehitykseen.
– Vanhemmat saavat itse päättää, miten vapaat jaetaan, mutta kustannukset pitäisi jakaa puoliksi riippumatta siitä, kumpi on lapsen kanssa kotona.
– Pitäisi kehittää myös palkkatasa-arvoa, koska miehillä on monesti korkeammat palkat. Jos naisilla olisi korkeampi tai edes sama palkka, isät jäisivät kotiin hoitamaan lapsia.

Kyselyn vastausten perusteella näyttää näyttää siltä, että vakuutusalan työpaikoilla on vielä parantamisen varaa työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvissä asenteissa ja kulttuurissa.
– On omituista, jos isä jää kotiin lapsen kanssa. Tämä asenne näkyy työnantajan puolella.
– Isien pitäisi saada olla kotona lapsen kanssa tuntematta syyllisyyttä työnantaja kohtaan.
– Olisi hyvä, jos isät lisäisivät perhevapaan käyttöä. Yrityskulttuurikin muuttuisi käytännön myötä sallivammaksi.

Vastaajat olivat lähes yhtä mieltä siitä, että miehiä tulisi kannustaa käyttämään enemmän perhevapaita. Lapsen elämässä isällä on ihan yhtä tärkeä rooli kuin äidilläkin. Perhevapailla olleet isät kertoivat omista hyvistä kokemuksistaan.
– Jo isyyslomalla lyhyessä ajassa lapsen ja isän välinen suhden kehittyi huomattavasti. En malta odottaa, että äiti palaa töihin ja voin jäädä lapsen kanssa kotiin perhevapaalle.
– Olin itse puoli vuotta hoitovapaalla. Koin, että se teki hyvää isän ja lapsen suhteelle.

Useimmissa vastauksissa haluttiin korostaa sitä, että kenenkään ulkopuolisen ei pitäisi tulla kertomaan, miten vapaiden jakaantuminen vanhempien kesken tulisi hoitaa.
– Perheen pitää saada itse päättää, mikä on heille hyväksi.
– En kannata pakkoja.
– Tämän pitäisi olla sopimiskysymys. Perheen kannalta lienee parempi, että paremmin palkattu jää töihin.

Kursiivilla merktityt tekstit ovat lainauksia vastaajien kommenteista.

Kuva: Unsplash/Daiga Ellaby