Är du redo?

Ett av lönehöjningselementen i kollektivavtalet som godkändes i december i fjol är lönesamtalen. Höjningarna som samtalen eventuellt leder till (1,4 %) kommer 1.10.2018.
Personer som kommit till branschen efter 2011 vet inte vad lönesamtal är och de av oss som genomgått samtalen några gånger minns antagligen åtminstone inte de viktigaste punkterna i reglerna.

Hjälp finns att fås

Det finns ingen orsak att oroa sig fastän man glömt bort lönesamtalen eller genomgår dem för första gången. Det finns hjälp att fås.

På varje bolag har medlemmarna egna förtroendemän som ger dem råd och stöd. Nätversionen av den uppdaterade lönesamtalsguiden är nästan klar. I den kan man snart repetera alla detaljer, men ännu viktigare är det att delta i utbildningarna som ordnas i bolagen. Arbetsgivaren är skyldig att ordna utbildning.

Försäkringsmannaförbundet informerar och utbildar medlemmarna samt ger dem råd i alla ärenden som hör till processen med lönesamtal. Följ med förbundets webbplats, meddelanden, utbildningstillfällen och medlemsbrev under våren.
Det är ingen vits att gå till lönesamtalet oförberedd.

Förbered dig grundligt

I många av bolagen i branschen har man under de senaste åren fört lönesamtal baserat på prestationer. Dessa bedömningar är även till nytta i de kollektivavtalsenliga samtalen. Förbered dig grundligt, anteckna redan nu så småningom dina styrkor, dina uppgifter för att sköta gemensamma ärenden, din språkkunskap, hur du hjälper kollegor och allt som hänför sig till din arbetsdag. Du kommer att behöva anteckningarna under lönesamtalet.

Dina rättigheter och skyldigheter

Till dina rättigheter hör ett likvärdigt samtal med din chef. Även hen bör ha förberett sig inför lönesamtalet. Du har också rätt att avbryta samtalet om du behöver råd av din förtroendeman eller du märker att chefen inte skött sin del av förberedelserna.

Man genomför två lönesamtal. Under det första gör man bedömningen och fyller i blanketten, på det andra får du veta din lönehöjning. Du har också möjlighet att lämna samtalet oenigt om du inte delar chefens åsikt om höjningen.

Före lönesamtalet bör man på bolaget gå igenom lönepolitiken och presentera den för hela personalen. På ditt bolag finns även en speciell lönesamtalsarbetsgrupp som går igenom utbildningarna, samtalens tidtabell och lönepolitiken innan det hela börjar. Det är också det organet som till exempel tar hand om oeniga samtal och fattar beslut om en eventuell förändring. I arbetsgruppen finns representanter för både arbetstagarna och arbetsgivaren.

Man måste även använda tillräckligt med tid på att införa lönesamtalssystemet innan samtalen inleds. Man har alltså både rättigheter och skyldigheter under lönesamtalet. Det lönar sig att sätta sig in i båda. Det får inte bara vara ett dikteringstillfälle. Som bäst är det ett tillfälle att bedöma hur du presterat, där båda parterna har en viktig roll.

Du känner väl till dina pauser?

Vi fick in en anteckning om pauser under arbetsdagen i det gällande kollektivavtalet. En rätt för alla som omfattas av kollektivavtalet, vilket vi försökt driva igenom i flera år. Kom alltså ihåg att du har rätt till pauser under arbetsdagen, en eller två beroende på längden på din arbetsdag.

Liisa Halme, FMF´s ordförande