Avtalet godkänt, strejken avblåst

Försäkringsbranschens kollektivavtal har godkänts. Förbundets representantskap godkände förhandlingsresultatet idag. Strejken som annars skulle ha inletts på måndagen har inhiberats och arbetet fortsätter normalt. Också övertidsförbudet upphör.

Branschens förhandlingar var mycket svåra och riksförlikningsman Minna Helle fick ingripa i processen.

Det nya kollektivavtalet är i kraft till 30.11.2020.

Löneförhöjningen är 3,3 procent under två år:

1.1.2018 1,1% generell förhöjning
1.10.2018 1,4% genom lönesamtal
1.1.2019 0,8% generell förhöjning