Dyster början på året

Fennias personal demonstrerade emot personalnedskärningarna genom att klä sig i svart och utlysa en Tårarnas dag.

Våren i försäkringsbranschen har beskuggats av många dåliga nyheter. På många bolag har man genomfört samarbetsförhandlingar som resulterat i att fler än hundra proffs i branschen har förlorat sitt jobb. Över 2 000 anställda har tvingats frukta för sitt jobb.

Den striktaste linjen hade Fennia som nyligen gick samman med Folksam. Där tvingades 95 anställda gå till följd av samarbetsförhandlingarna. Det känns exceptionellt hårt eftersom inga avgångsvederlag erbjuds och för en del fortsätter arbetsplikten fram till slutet. Man vill pressa ut all saft ur de anställda innan de sparkas ut.

Fennia, bromsa farten och tänk efter

Personalen på Fennia är mycket orolig för hur de ska klara av jobbet i fortsättningen. Köer bildas och de två bolagens olika system kommunicerar ännu inte sinsemellan. Konversioner krävs och semesterperioden står redan för dörren. Ekvationen av mängden arbete och antalet anställda känns omöjlig.

– Var tänker man riktigt skära ner mer, undrar förtroendemännen Taanja Sundberg och Mia-Ellen Lauronen oroat.

Även utan uppsägningar har bolagets dörrar öppnats och stängts flitigt. Cirka 60 anställda har självmant lämnat bolaget, vilket man emellertid inte beaktade till exempel i antalet som ska sägas upp i samarbetsförhandlingarna.

Personalen hoppas att arbetsgivaren bromsar farten och stannar upp för att tänka efter hur de anställda ska klara av jobbet. Redan nu har många jobbat övertid, det är ingen lösning. De anställda menar att arbetsbördan för dem som blir kvar är orimlig.

Stämningen på bolaget är dyster och tilltron på Fennia är obefintlig. Hotet om att förlora jobbet finns konstant i luften. Känslan är som rysk rulett, man vet aldrig vem som står näst i tur.

Turva minskade personalen

I vår har också Turva inlett samarbetsförhandlingar. Man har skärt ner personalen på kontoren och omstrukturerat chefsnivån. Även försäljningsorganisationen har omstrukturerats.

Ilmarinen förbättrar personalupplevelsen

Arbetspensionsbolaget Ilmarinen har också minskat personalen. 18 anställda tvingades avgå i vår till följd av samarbetsförhandlingarna efter fusionen mellan Etera och Ilmarinen. Bara en vecka senare inledde bolaget nya samarbetsförhandlingar för att skära ner 90 arbetsplatser. Bolaget uppskattar emellertid att nedskärningarna blir färre eftersom nya eller omarbetade uppgifter öppnas samtidigt.

Stämningen var chockad efter de senaste nyheterna om samarbetsförhandlingar. Personalen hann bara andas ut efter de föregående nedskärningarna när de återigen tvingas frukta för sitt jobb.

Nedskärningarna motiveras med organisationsförändringar. Bolaget har som mål att förbättra kund- och personalupplevelsen.

– Personalupplevelsen förbättras inte av samarbetsförhandlingar och ständig osäkerhet för framtiden. Det finns säkert effektivare sätt att förbättra personalupplevelsen, säger Liisa Halme, ordförande för Försäkringsmannaförbundet.

Merparten hittade sysselsättning på OP

Resultatet av samarbetsförhandlingarna på OP:s centralinstitutskoncern fastställdes i början av året.

De massiva förhandlingarna som berörde 700 personer slutade väl för merparten. Nästan 600 personer hittade ett nytt jobb inom OP.

Antalet personer som sägs upp har uppskattats uppgå till cirka tjugo personer på centralinstitutsnivå. Cirka 80 personer valde avgångsvederlag. Bland dem fanns några anställda på försäkringssidan.