Eläkeläisten virkistysapurahojen haku on päättynyt

Vakuutusväen Liitto jakaa eläkkeelle siirtyneille jäsenille 40 apurahaa virkistäytymiseen.  Apuraha on tarkoitettu omatoimisen virkistäytymiseen. Apuraha on 210 euroa.

Jakoperusteina ovat jäsenyyden lisäksi aktiivisuus liiton tai jäsenyhdistyksen toiminnassa, ikä ja eläkkeelläoloaika.

Määräaikaan mennessä tuli yli 120 hakemusta. Apurahan saajille ilmoitetaan toukokuun aikana.