Experter ansträngda av tidspress

Många experter i försäkringsbranschen kämpar med konstant tidspress. Nästan varannan expert som besvarade FMF:s enkät sa att arbetstiden inte vill räcka till. Tidtabellerna knakar och dagarna drar ut på arbetsplatserna. Upp till var fjärde upplevde att det finns alldeles för mycket jobb.

Många känner sig ensamma med strama deadlines. Nästan varannan ansåg att man endast sällan får hjälp av sin egen chef då arbetet hopar sig. Många saknade hjälp av chefen speciellt med att prioritera jobb, dvs. i vilken ordning saker och ting ska göras. Ett problem som kom upp är att man får brådskande arbeten från många olika håll.

– Man borde ingripa för att inte flera olika instanser skickar uppdrag på samma gång och samtidigt till många experter, säger en svarare.

Man saknade också bättre informationsflöde för att planera och schemalägga sitt arbete bättre. En del av svararna lider också av att chefen inte har tillräcklig kunskap om expertens arbete. Detta gör att tidtabellerna lätt blir för strama och arbetsbeskrivningen för omfattande.
– Det funkar inte riktigt, då chefen inte vet eller känner till hur brådskande, betydande och tidskrävande mina olika uppgifter är.

Målen i skyarna

Å andra sidan får cheferna också förståelse av experterna. Målen kommer ofta till chefen ovanifrån.
– Chefen kan inte påverka de enorma målen som ställs.

Många anser att det helt enkelt handlar om att det finns för få anställda i förhållande till arbetsmängden.
– Som tur är har vi en rätt bra chef för tillfället. Han strävar efter att hjälpa så gott han kan. Tyvärr lämnar inte resurserna något vidare utrymme för flexibilitet, så man måste hitta på andra sätt.

Fler anställda behövs

Många betonar att endast ökade resurser kan underlätta den konstanta brådskan. I totalkostnadskonkurrensen mellan bolagen är det emellertid mycket svårt att få nya anställda. Inte ens tillstånd att anställa vikarier för moderskapsledighet ges, för att inte ens nämna tillsvidareanställda.
– Min arbetsmängd borde göras rimlig – man har talat om det flera gången men inget händer.
Detta irriterar många experter.
– Det hjälper inget då man får svaret ”så är det” eller ”det är nutid”. Sådana kommentarer ökar inte timmarna jag har för att sköta mitt jobb alls.

Då semestern skrämmer

Tidspressen reflekteras på mångas fritid. Man får inte sömn på kvällen och vaknar på natten på grund av arbetet. Arbetsfrågor spökar i sömnen.
– Jag har sömnproblem, jag tänker på ogjort arbete hela tiden, även på fritiden.

Många upplever att man inte har tid att återhämta sig efter arbetsveckan under veckoslutet utan tröttheten bara fortsätter vecka efter vecka.
– Jag är jättetrött på kvällar och veckoslut. Jag orkar inte göra annat än att jobba.

Stressen är konstant och kroppen återhämtar sig inte. Samtidigt lider hälsan. Då arbetet suger all energi kan de sociala relationerna lida.
– Hemma är man trött och orkar inte intressera sig för att ordna träffar eller evenemang för att träffa vänner.

Som värst orsakar annalkande semestrar mardrömmar då man måste klara av semesterperioden med mindre personal än normalt.
– Man befarar också semestern och spänner sig ett halvår i förväg.

Få drömmer om att förlänga karriären.
– Jag flyr i pension om två år då jag når den lägsta åldersgränsen för att gå i pension, liksom alla här. Tyvärr kostar det reda pengar men det här arbetslivet går inte att leva med.

Jag förhåller mig lättare till arbetet

En del har sökt hjälp genom att förändra sitt tankesätt. Om inte ens den mest plikttrogna anställda kan uppnå målen är det inte fel på de anställda utan på målen.
– Förr påverkade jobbet fritiden, men inte längre. Numera kan jag förhålla mig lättare till arbetet.

En del har gjort tydlig skillnad mellan arbete och fritid. På kvällarna ögnar man inte igenom e-posten, öppnar arbetsdatorn eller tänker på arbetet, utan man återgår till jobbet på arbetsplatsen på morgonen.
– Jag har lärt mig att indela arbete och fritid i fack. Ingetdera stör det andra.

E-posten en stor bov

Många experter lider av att arbetet avbryts hela tiden. Avbrotten stör arbetet, gör att misstagen ökar och att man presterar långsammare. De gör att det blir svårare att sköta i synnerhet svåra jobb och de drar ut.

Den största boven är e-posten. Man kan inte slutföra ett oavslutat arbete då e-posten hela tiden plingar med nya jobb. Vid sidan av e-posten finns det numera också andra elektroniska tidsbovar liksom chattar.

En del experter tvingas springa på många möten. Speciellt möten som känns onödiga belastar och slösar värdefull arbetstid på förflyttning.
– Ärenden i prioritetsordning. Mindre möten, den tiden kan användas för arbete.

Krånglande verktyg och bristfällig utbildning

Varannan svarare lider även av att verktyg och program krånglar.
– Vi har inte verktyg för att arbeta smidigt. Vi tvingas dagligen jobba med tio olika system. Det är mycket långsamt.

Problemet kan också vara att experten inte får utbildning eller har tid att sätta sig in i nya program och system.
– Jag saknar utbildning i att använda programmen mer effektivt. Nu bara meddelar man att man ska läsa mer på datorn. Men ibland är det så svårt att hitta information.

Arbetsro behövs

Allt fler experter jobbar i kontorslandskap, där det kan vara svårt att fokusera på krävande jobb. Nästan varannan önskade sig en miljö, där det är lättare att koncentrera sig. E-postpauser, upptagen-markeringar i kalendern eller andra tidshanteringsknep hjälper inte om koncentrationen hela tiden störs av oljud. En del har fått hjälp av distansarbete eftersom det är lättare att fokusera sig i sitt eget hem.
– Kontorslandskap är ett rent helvete för en del anställda. Av hälsoskäl rekommenderade arbetshälsovården distansarbete på deltid, vilket hjälper men det avlägsnar inte stressen

Smygjobb för att lindra pressen

Då deadline närmar sig kan dagarna lätt dra ut. Många svarare arbetar in timmar och tar ut timmarna då ett lämpligt tillfälle infinner sig. På alla arbetsplatser är det emellertid inte en självklarhet att man får ha saldo.
– Man kan ha högst två dagar saldoledighet per år. Det är svårt att minska saldot med timmar eftersom det finns mycket jobb hela tiden.

Det är mycket oroväckande att målen på vissa arbetsplatser är så höga att de anställda drivs till att jobba i smyg. Upp till 12 procent av svararna säger sig stämpla ut och fortsätta jobba efter det på sin egen tid. Situationen är allvarlig för den anställda och kan i värsta fall leda till utbrändhet. Det är svårt för chefen att ingripa eftersom timmarna inte syns någonstans.

En del jobbar gärna över när det passar in i den egna livssituationen.
– Jag jobbar ofta över på veckoslut. Som tur är får jag en bra ersättning. Jag gör det gärna då och då och får ett bra tillägg som låginkomsttagare.

Satu Lehmuskoski
Bild Pixabay