Få ut allt av lönesamtalet

Det lönar sig inte att gå oförberedd till lönesamtalet, säger FMF:s utbildningschef Sari Lassila.

Ett lyckat lönesamtal förutsätter förberedelser och motiverade beslut om bedömningen och lönehöjningen. Det är bäst gå till lönesamtalen med attityden att man bara kan vinna. Många får en lönehöjning på basis av lönesamtal.

Om du blir utan lönehöjning

De som inte får en lönehöjning får idéer om hur de ska göra för att lyckas i följande samtal.

– Om ingen lönehöjning beviljas antecknar tjänstemannen och chefen tillsammans upp utvecklingsåtgärder och kommer överens om uppföljningen, säger FMF:s utbildningschef Sari Lassila.

Gå inte till samtalet oförberedd

Det lönar sig inte att gå oförberedd till lönesamtalet. Vägen till framgång i lönesamtalet går via utbildning. Både tjänstemannen och chefen har rätt att få utbildning i hur man för lönesamtal, och utbildningen ska äga rum under den regelbundna arbetstiden.

– Lönesamtal är tjänstemannens rättighet och chefens skyldighet, påminner Sari Lassila.

FMF utbildar på många sätt

Försäkringsmannaförbundet erbjuder omfattande utbildning. En lönesamtalsutbildning för personalens och arbetsgivarnas representanter kommer att ordnas på tre orter. Man kan delta i samma utbildning i form av webinarium om tidpunkten eller platsen för utbildningen inte råkar passa. Alla medlemmar kan delta i webinariet när det passar dem bäst.
Dessutom kommer medlemmarna att få nyhetsbrev om temat lönesamtal med behändiga tips, bra anvisningar och goda råd för samtalen.

Motivera din ståndpunkt väl

Utöver FMF:s utbildningar lönar det sig även att sätta sig in i olika statistikuppgifter. Före lönesamtalet är det bra att sätta sig in i bolagets lönepolitik och lönestatistiken för branschen.

Det är även viktigt att ta reda på svårighetsklassificeringen och på hur kompetensen och prestationerna bedöms, samt att bedöma sina egna prestationer.

Att förbereda lönelyftsförslaget

Det är bra att tänka på förändringarna som skett i det egna arbetet och dess svårighetsgrad. På så sätt hittar man potentiella motiveringar för ett lönelyft och kanske motiveringar för att byta lönegrupp.

Det lönar sig att noggrant förbereda det egna lönelyftsförslaget med övertygande motiveringar.

Fråga en kollega

Man kan få värdefulla tips för samtalet av kollegor. Samtal med kollegor kan vara givande när man dryftar sina prestationer och sin kompetens. En kollega kan se styrkor och kompetens som man inte själv märker eller kan klä i ord.

Man kan ta upp lönen med en kollega som jobbar med samma arbetsuppgifter och känna efter om summorna på löneremsan rör sig i samma klass.