Förbundsfusionen går framåt

Försäkringsmannaförbundet fortsätter utreda samarbetet med fackförbundet Pro. FMF:s representantskap valde sin framtida samarbetspartner på sitt möte i början av mars.

Ordförande Liisa Halme understryker att vi bara valt partner än så länge. Det egentliga förhandlingsarbetet börjar först nu.

– Inget har undertecknats än. Nu kan vi inleda mer detaljerade förhandlingar till exempel gällande intressebevakningen, föreningsverksamheten och personalen.

Målet är att FMF fusioneras med fackförbundet Pro vid årsskiftet.

– Det innebär att vi har förhandlingsrika månader framför oss. Tidtabellen är stram och en fusion kräver bland annat extra representantskapsmöten.

Sedan i fjol har FMF utrett olika samarbetsmöjligheter med Tjänstemannaförbundet ERTO och fackförbundet Pro. Liisa Halme säger att utredningsarbetet gjorts i god anda med båda de potentiella samarbetskandidaterna.

Utredningsarbetet har utgått ifrån att fusionen måste vara lönsam för FMF:s medlemmar.

– Valet av partner grundar sig helt och hållet på fakta. Fackförbundet Pro var det bästa alternativet för medlemmarna och intressebevakningen.

Förbundsfusionen innebär starkare intressebevakning i finansbranschen. Den övriga finanssektorn representeras i regel redan i fackförbundet Pro. Nu ska också den samhälleligt betydande försäkringssektorn gå med.

– I fortsättningen har vi helt nya möjligheter till samarbete.

Trots att FMF håller på att gå samman med Pro förhandlar vi även i fortsättningen fram ett eget kollektivavtal för försäkringsbranschen utgående ifrån branschens egna villkor.