Fusionsförberedelserna fortskrider i god anda

Iso ammattiliitto tarjoaa jäsenille yhä kattavammat palvelut ja jäsentapahtumat.

Försäkringsmannaförbundet och Fackförbundet Pros fusionsförberedelser fortskrider väl.
De preliminära fusionsutredningarna har färdigställts under september och ett utkast till anslutningsavtal har utarbetats med branschens experter.

– Utredningsarbetet fortskrider enligt plan trots den strama tidtabellen, säger ordförande Liisa Halme.

FMF:s fullmäktige samlas för att besluta om fusionen i början av oktober. Om fullmäktige visar grönt ljus i oktober förseglas fusionen slutgiltigt på FMF:s fullmäktigemöte i början av december. Målet är att FMF fusioneras med fackförbundet Pro vid årsskiftet.

Förberedelserna fortskrider i rask takt

Förberedelser görs på många fronter. Genom omsorgsfull planering kan vi säkerställa att fusionen sker så smidigt och behändigt som möjligt för medlemmarna och medlemsföreningarna när det är dags.

Det förberedande arbetet koordineras av en 12-personers styrgrupp som i huvudsak består av representanter för båda förbundens förvaltning. I styrgruppen representeras Försäkringsmannaförbundet av förbundets ordförandeskap, dvs. Liisa Halme, Iiro Ketola, Antti Mykkänen, Petri Virala och förbundets verksamhetsledare Tero Wiheriäkoski.

Dessutom finns många arbetspar som består av personer från båda förbunden och arbetar med praktiska ärenden inom deras eget expertisområde. Det ser till exempel bra ut för nästa års utbildningar. Även kommunikationen gällande fusionen planeras i rask takt så att vi får ut informationen till föreningarna och medlemmarna efter fullmäktigemötet.

Intressebevakning och ansvar

Förbundsfusionen innebär starkare intressebevakning i finansbranschen. En bredare medlemsbas ger oss större inflytande. Den övriga finanssektorn finns i regel redan representerad i fackförbundet Pro.

– I fortsättningen har vi helt nya möjligheter till ett brett samarbete inom finansbranschen, säger Liisa Halme.

Trots att FMF håller på att gå samman med Pro förhandlar vi även i fortsättningen fram ett eget kollektivavtal för försäkringsbranschen utgående ifrån branschens egna behov. Fältets och kontorets avtal gäller även i fortsättningen.

Hjälp på distriktsnivå

Till följd av fusionen förbättras intressebevakningen på distriktsnivå avsevärt på olika håll i landet. Fackförbundet Pro har ett starkt nätverk av distriktskontor som stöder anställda och förtroendemän i olika delar av landet. Hjälp finns också närmare till hands för dem som arbetar utanför huvudstadsregionen.

Omfattande utbildning och värdefulla förmåner

Förutom starkare intressebevakning erbjuder fackförbundet sina medlemmar även mer omfattande tjänster och medlemsevenemang. Till exempel antalet medlemsförmåner ökar betydligt och vi kan erbjuda allt mångsidigare utbildning i fortsättningen. Utbudet omfattar såväl karriärtjänster och råd i juridiska privatfrågor som mångsidiga semestermöjligheter på olika håll i landet.