God stämning och hjälp i vardagen

Även sorlet och surret av glatt prat följde med till arbetsplatsen.

Konkurrenskraftsavtalet, ”kiky”, gav många alternativa sätt att förlänga arbetstiden. I bolagen har man kunnat avtala om mycket olika modeller. På Aktia Livförsäkring beslöt man sig för att öka konkurrenskraften genom en må bra-lördag. Man utgick ifrån att hela gänget ska arbeta tillsammans en lördag. Resten av kiky-timmarna minskar på det samlade timsaldot månatligen, förutom under sommarmånaderna.

– Vi har redan flexibel arbetstid och att öka arbetstiden med sex minuter hade egentligen inte medfört något mervärde, säger vd Katja Kerke.

Bra lokalt avtalande

Kiky-modellen svarvades i god anda under lokala förhandlingar. Dessutom fick huvudförtroendeman Salme Nurmi genast delta i planeringen av rekreationsdagen. Inte ens det att arbetsdagen blev en lördag orsakade knot. Tidpunkten meddelades så tidigt som möjligt så att människorna kunde delta. Rekreationsdagens deltagarantal blev stort.

– Alla deltog med gott humör. Målet var en innehållsrik arbetsdag i en mer avslappnad miljö. Syftet var att få verktyg för att utveckla såväl bolaget som arbetsgemenskapen, säger Kerke.

Då utgångsläget var bra och hade avtalats gemensamt, blev även genomförandet lyckat.

– Dagen präglades av gott humör och skratt. Jag rekommenderar det även för andra, säger Salme Nurmi leende.

– Som arbetsgivare fick jag ut precis vad jag ville av dagen, gemensam planering och samvaro, säger Katja Kerke.

Distansarbetsrap och video om beteende i sociala medier

Dagens betydelse märktes även i planeringen. Programmet hade utarbetats noggrant och ingen behövde gå hungrig tack vare de digra bufféborden.

Dagen inkluderade såväl intressanta föreläsningar om finansbranschen som grupparbeten och roliga programnummer. Forskningschefen vid Tammerfors universitet, Olli-Pekka Ruuskanen, ledde in försäkringsbranschen i framtiden på sitt gladlynta sätt.

Som motvikt till föreläsningarna gjorde deltagarna ivrigt grupparbeten. Ämnena varierade från distansarbete och att förbättra arbetshälsan till livförsäkringsbolagets framtid. Presentationssättet var fritt, man kunde t.ex. presentera på ett blädderblock eller genom att rappa.

– Detta resulterade i en fantastisk distansarbetsrap och en video om hur man beter sig i sociala medier. Gänget överraskade totalt. Vi vred oss av skratt, det finns verkliga stand-up-komiker bland personalen, säger Salme Nurmi med ett skratt.

Iver och konkreta resultat

Under dagen höjde man konkurrenskraften med betydligt mer än åtta timmar. Grupparbetena resulterade i tips för praktiska saker och utvecklingsidéer som åstadkommer förbättringar i arbetssättet.

Och det bästa – man tog med sig den goda stämningen till arbetsplatsen följande vecka.

– Även sorlet och surret av glatt prat följde med till arbetsplatsen. Det lönar sig alltid att göra saker tillsammans, säger Salme Nurmi uppmuntrande.