Hösten kommer med kollektivavtalsförhandlingar

Det har gått två år och vi är återigen mitt uppe i kollektivavtalsförhandlingar. Vår förhandlingsomgång började i augusti. Då bekräftade vår förhandlingspart på arbetsgivarsidan, Palta, att de inte kommer att förhandla om löneförhöjningar för optionsåret som vårt avtal möjliggör utan vi går direkt till de egentliga förhandlingarna.

Den 24 september fortsätter vi med förhandlingar kring ett fullt bord. Takten torde tillta under oktober-november. Förhandlingarna ska vara klara i slutet av november då vårt gällande kollektivavtal går ut. Vi har ingen s.k. nationell löneförhöjningsmodell men under flera omgångar har industri- och exportförbunden öppnat förhandlingarna. Detta ser inte ut att ändras i höst heller.

Vårt representantskap lyfte fram följande huvudmålsättningar på sitt möte: löneförhöjningsmodell, konkurrenskraftsavtalets fortsättning, arbetshälsa, arbetstid och flextid, ändringar på arbetsplatserna till följd av brytningstiden, diversitetsärenden, kunskap och personalrepresentanternas ställning. Våra förhandlare bereder samma huvudpunkter.

Under förhandlingarna kommer vi att fråga efter medlemmarnas åsikter. Det är viktigt att du svarar. Medlemmarnas stöd är viktigt för oss.

Hagelgeväret byttes ut mot näthat

I försäkringsbranschen har den mentala bördan ändrat form. Det finns en rad målsättningar och mätare för försäljning, tillgänglighet, kundnöjdhet och samtalslängd samt utökad EU-reglering, ändrad lagstiftning och kunskapsmål. Arbetstiderna är stränga och samtal avlyssnas.

Arbetstagarna i försäkringsbranschen har blivit hotade eftersom de tvingas fatta beslut som kunden ogillar. Till exempel på kontor är hotet om fysiskt våld närvarande. Det värsta exemplet från min egen karriär är när en kund sa att han skulle ta sitt hagelgevär och göra slut på oss.

I och med nätet har hoten delvis bytt form. En enskild arbetstagare blir lätt en måltavla för omfattande näthat. Tack vare sociala medier är det också lättare än någonsin att få information om en person, personens familj och adress. På nordisk nivå har man diskuterat om att helt avlägsna arbetstagarnas namn i säkerhetssyfte.
Hurdana är personalens färdigheter?

Jag har ofta lyft fram hurdana färdigheter personalen i branschen borde ha för att möta allt det här. Jag har frågat hur personalen förbereds för den fysiska och mentala bördan och hotet om våld. Skulle det inte vara bra att ha en coach även för det på arbetsplatserna?
Chefsarbetet har en större roll än någonsin. Cheferna ska hålla sig ajour med förändringarna. De måste hjälpa sina medarbetare med att lösa problem och hitta balansen i arbetet. Medarbetarna borde också dagligen ha tillfälle att återhämta sig från dåliga upplevelser.

I den här tidningen berättar min kollega Jonne Rinne från Finlands Polisorganisationers Förbund speciellt om tjänstemän som måltavlor och näthat. Det är värt att läsa.

Lissu, FMF´s ordförande

PS. Förbundets höst är fartfylld på många sätt, tillsammans är vi mer! Ha en riktigt skön höst!