Hur inverkar fusionen på ditt medlemskap?

Nu är det ändå tid att vända ett nytt blad i intressebevakningen, då FMF och Fackförbundet Pro går samman och ditt medlemskap övergår till Pro från och med 1.1.2021.

Din medlemsförening har ansökt om medlemskap i Pro från och med 1.1.2021. Ditt medlemskap i din egen medlemsförening fortgår utan avbrott och dessutom blir du personmedlem i Pro. Om du godkänner det här, behöver du inte göra något. Ditt medlemskap överförs till Pro, där det fortsätter utan avbrott.

Ditt medlemskap i a-kassan fortsätter i arbetslöshetskassan JATTK under en övergångstid, varefter ditt medlemskap övergår till Arbetslöshetskassan Pro. Vi informerar senare mer om detta.

På arbetsplatsen får du också i fortsättningen hjälp av din egen förtroendeman och aktörer i din medlemsförening. Från början av året svarar Pro för intressebevakningen och andra tjänster. Pros sakkunniga och jurister står till medlemmarnas och personalrepresentanternas förfogande då frågor inte kan lösas på arbetsplatsen.

Hur betalar du medlemsavgift i Pro?

Om din arbetsgivare inkasserar medlemsavgiften från din lön sänder Pro medlemsavgiftsuppgifterna till din arbetsgivare. Pros medlemsavgift år 2021 är 1,25 % av bruttolönen, högst 49 euro. Om du själv betalar medlemsavgiften, får du medlemsavgiftsreferenser från Pro under januari.

Nytt medlemskort från början av året

Du får Pros medlemsnummer och medlemskort per brev under januari. Medlemsnumret är nyckeln till dina förmåner och tjänster.

Medlemskortet fungerar också som ditt försäkringskort. Till ditt medlemskap hör bland annat Turvas resenärförsäkring, som är mer omfattande än nuvarande, och som ny olycksfallsförsäkring för fritiden. Din resenärförsäkring som FMF tagit är i kraft till slutet av år 2020. Bekanta dig med dina nya medlemsförsäkringar på adressen www.turva.fi/pro.

Om du inte vill bli medlem i Pro

Om du inte vill övergå som medlem i Pro från början av år 2021, ska du meddela om utträde per e-post senast 7.12.2020 till Försäkringsmannaförbundets kontor på adressen jasenrekisteri@vvl.fi. Om du inte vill bli medlem i Pro, ska du själv säga upp fullmakten för inkassering av medlemsavgift. Du kan göra det genom att meddela om det till ditt lönekontor.

Läs mera