Hyvä tekemisen meininki fuusiovalmisteluissa

Iso ammattiliitto tarjoaa jäsenille yhä kattavammat palvelut ja jäsentapahtumat.

Vakuutusväen Liiton ja Ammattiliitto Pron fuusiovalmistelut etenevät hyvin. Syyskuun aikana tarvittavat alustavat fuusioselvitykset on saatu valmiiksi ja liittymissopimus on luonnosteltu alan ammattilaisten kanssa valmiiksi.

– Selvitystyö etenee suunnitellusti kireästä aikataulusta huolimatta, puheenjohtaja Liisa Halme sanoo.

VvL:n edustajisto kokoontuu päättämään fuusiosta lokakuun alkupuolella. Jos lokakuun edustajisto näyttää vihreää valoa, lopullisesti fuusio sinetöidään joulukuun alkupuolen VvL:n edustajistossa.  Tavoitteena on, että VvL fuusioituu Ammattiliitto Prohon vuoden vaihteessa.

Valmistelut etenevät vauhdilla

Valmistelutyötä tehdään monella taholla. Huolellisella suunnittelulla varmistetaan se, että fuusio sujuu aikanaan niin jäsenten ja jäsenyhdistysten kannalta mahdollisimman helposti ja vaivattomasti.

Valmistelutyötä koordinoi liittojen yhteinen 12-jäseninen ohjausryhmä, joka koostuu etupäässä molempien liittojen hallintojen edustajista.  Vakuutusväen Liittoa ohjausryhmässä edustaa liiton puheenjohtajisto eli Liisa Halme, Iiro Ketola, Antti Mykkänen ja Petri Virala sekä liiton toiminnanjohtaja Tero Wiheriäkoski.

Lisäksi työtä tekevät monet molempien liittojen toimistojen työparit, jotka työstävät omaan osaamiseensa liittyviä käytännön asioita. Esimerkiksi ensi vuoden koulutukset ovat hyvällä mallilla. Myös fuusioon liittyvää viestintää suunnitellaan vauhdilla, jotta edustajiston jälkeen päästään tiedottamaan yhdistyksille ja jäsenille.

Edunvalvonta vahvistuu

Liittofuusion myötä finanssialan edunvalvonta vahvistuu. Nykyistä laajemmalla jäsenpohjalla voidaan vaikuttaa entistä paremmin. Muu finanssisektori on jo pääsääntöisesti Ammattiliitto Prossa.

– Jatkossa on aivan uudenlaiset mahdollisuudet tehdä finanssialan laajaa yhteistyötä, Liisa Halme sanoo.

Vaikka VvL onkin yhdistymässä Pron kanssa, neuvotellaan jatkossakin oma työehtosopimus vakuutusalan omista lähtökohdista. Kentän ja konttorin sopimukset ovat voimassa jatkossakin.

Alueellista apua

Fuusion myötä alueellinen edunvalvonta paranee merkittävästi eri puolilla maata. Ammattiliitto Prossa on vahva aluetoimistojen verkosto työntekijöiden ja luottamusmiesten tukena eri puolilla maata.  Apu on jatkossa yhä lähempänä myös niille, jotka työskentelevät pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Kattavaa koulutusta ja rahanarvoisia etuja

Edunvalvonnan vahvistumisen lisäksi iso ammattiliitto tarjoaa jäsenille yhä kattavammat palvelut ja jäsentapahtumat. Esimerkiksi koulutusta pystytään tarjoamaan jatkossa yhä enemmän ja jäsenetujen määrä kasvaa merkittävästi. Tarjolla on esimerkiksi urapalveluita, neuvoja yksityiselämän lakiasioissa ja monipuolisia lomailumahdollisuuksia eri puolilla maata.

Satu Lehmuskoski
Kuva Shutterstock