Irtisanomisperusteet muuttuvat

Jatkossa työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä otetaan huomioon arvioitaessa sitä, onko asiallista ja painavaa syytä irtisanoa työntekijän työsopimusta.

Kovin suuresta muutoksesta ei ole kysymys, sillä aiemminkin yrityksen koko otettiin huomioon kokonaisarviota tehtäessä.

Perusteena muutokselle on, että työntekijän moitittava menettely saattaa aiheuttaa suhteessa suurempaa haittaa pienessä yrityksessä kuin isossa. Tämä työsopimuslain muutos tulee voimaan 1.7.2019 alkaen.

Vastapainoksi lyhennettiin karenssia työttömyyspäivärahan saamiseen 60 päivään silloin, kun työnantaja irtisanoo työsopimuksen henkilöön perustuvasta syystä. Karenssi on edelleen 90 päivää jos työntekijä itse irtisanoo työsopimukseensa tai jos työsuhteen päättymisestä sovitaan.