Irtisanoutuminen

Työntekijän on toimitettava irtisanomisilmoitus työnantajan edustajalle henkilökohtaisesti, esimerkiksi keskustelemalla asiasta esimiehen kanssa. Jos tämä ei ole mahdollista, ilmoitus voidaan toimittaa kirjeitse tai sähköisesti. Irtisanoutumista ei tarvitse perustella. Irtisanomisaikana työntekijän on tehtävä työnsä normaalisti ja hän saa tältä ajalta normaalin palkan.

Jos työntekijä irtisanoutuu esimerkiksi 13.6, viimeinen työssäolopäivä on 13.7. Jos irtisanomisaika on ilmoitettu kuukausina, kuten vakuutusalalla, lasketaan irtisanomisajan kuluminen seuraavasti: Työsuhde päättyy määräkuukauden vastaavana päivänä, joka järjestysnumeroltaan vastaa irtisanoutumispäivää. Jos vastaava päivää ei ole siinä kuukaudessa, jona irtisanoutumisaikasi päättyy, päättyy työsuhteesi ko. kuun viimeisenä päivänä.

Työntekijän irtisanoutuessa irtisanomisaika määräytyy työsuhteen pituuden perusteella. Jos työsuhteesi on kestänyt kymmenen vuotta tai alle kymmenen vuotta, on irtisanomisaika yhden kuukauden pituinen. Jos työsuhteesi on kestänyt yli kymmenen vuotta, on irtisanomisaika kaksi kuukautta.

Kuva Pixabay