Jos lakko alkaa

Tähän alla on listattu asioita, joita jäsenet ovat kysyneet. Nämä asiat konkretisoituvat vasta, jos lakko alkaa.

Lakkoavustus
Liiton hallitus päättää lakkoavustuksesta ja sen suuruudesta. Verovapaan lakkoavustuksen enimmäismäärä on 16 € / päivä. Liitto hoitaa maksatuksen jälkikäteen kahden viikon jaksoissa.

Lomalla lakon aikana
Jos toimihenkilön loma on alkanut ennen lakon alkamista, on toimihenkilö lomalla, kunnes loma päättyy. Muissa tapauksissa on mahdollista tulkita asia eri tavoin. Työnantaja tekee ensisijaisen tulkinnan, kuitenkin niin, että kaikkia toimihenkilöitä kohdellaan tasapuolisesti.

Ensimmäisen mahdollisen työnseisauksen osalta liiton kanta on, että maanantaina 18.12. alkava ennalta määritelty loma alkaa ennen työnseisausta ja toimihenkilö on siis lomalla.

Kenenkään ei kannata muuttaa lomasuunnitelmiaan mahdollisen työnseisauksen takia.

Eläke alkaa lähiaikoina
Liiton keskuslakkotoimikunta on rajannut osa-aikaeläkkeellä olevat lakon ulkopuolelle. Samoin heidät, jotka ovat jäämässä eläkkeelle viimeistään 1.2.2018.

Erityistyölupa
Liiton keskuslakkotoimikunta voi erillisellä päätöksellä antaa yksittäisen erityistyöluvan. Anomukset osoitetaan keskuslakkotoimikunnan sihteerille Mikael Gerkmanille.

Osallistuminen lakkoon
Lakon mahdolliseen alkamiseen on vielä aika pitkä aika. Tässä vaiheessa on aivan liian aikaista ilmoittaa, aikooko osallistua lakkoon vai ei. Kenenkään ei tarvitse vielä ilmoittaa asiasta työnantajan edustajille, vaikka kysyisivätkin. Jos lakko todella alkaa 18.12., niin se riittää, että jokainen ilmoittaa osallistumisesta vasta sen jälkeen kun lakon alkaminen on täysin varmaa.

Kuva: Pixabay