Jos lakko alkaa

Tähän alla on listattu asioita, joita jäsenet ovat kysyneet. Nämä asiat konkretisoituvat vasta, jos lakko alkaa.

 

Ylityökiellon ja lakon alainen työ
Ylityökielto ja lakko koskee työtä, jota tekevät vakuutusalan työehtosopimuksen piirissä olevat toimihenkilöt. Tähän ei vaikuta, kuuluuko liittoon tai pelkkään työttömyyskassaan, onko asiantuntija, kenttämies tai esimiesasemassa.

Lakkoavustus
Liiton hallitus on päättänyt lakkoavustuksesta. Avustus on 50 euroa päivässä. Lakkoavustuksesta 16 euroa on verotonta ja loput 34 euroa verollista tuloa.

Jos lakko toteutuu, lähetämme yksityiskohtaiset ohjeet lakkoavustuksen hakemisesta.

Voiko liittoon kuulumaton mennä lakkoon?
Lakko koskee työtä, jota tekevät vakuutusalan työehtosopimuksen piirissä olevat toimihenkilöt. Liittoon kuulumattomat henkilöt voivat osallistua lakkoon, mutta liitto ei maksa heille lakkoavustusta.

Lomalla lakon aikana
Jos toimihenkilön loma on alkanut ennen lakon alkamista, on toimihenkilö lomalla, kunnes loma päättyy. Muissa tapauksissa on mahdollista tulkita asia eri tavoin. Työnantaja tekee ensisijaisen tulkinnan, kuitenkin niin, että kaikkia toimihenkilöitä kohdellaan tasapuolisesti.

Ensimmäisen mahdollisen työnseisauksen osalta liiton kanta on, että maanantaina 18.12. alkava ennalta määritelty loma alkaa ennen työnseisausta ja toimihenkilö on siis lomalla.

Kenenkään ei kannata muuttaa lomasuunnitelmiaan mahdollisen työnseisauksen takia.

Eläke alkaa lähiaikoina
Liiton keskuslakkotoimikunta on rajannut osa-aikaeläkkeellä olevat lakon ulkopuolelle. Samoin heidät, jotka ovat jäämässä eläkkeelle viimeistään 1.2.2018. Tämä koskee kaikkia osa-aikaeläkemuotoja sekä myös osasairauspäivärahalla olevia. Lakossa saa toki olla jos niin haluaa.

Määräaikainen työsuhde
Keskuslakkotoimikunta on myös rajannut määräaikaisessa työsuhteessa olevat lakon ulkopuolelle, jos työsuhde päättyy viimeistään 1.2.2018. Lakossa saa toki olla jos niin haluaa.

Erityistyölupa
Liiton keskuslakkotoimikunta voi erillisellä päätöksellä antaa yksittäisen erityistyöluvan. Anomukset osoitetaan keskuslakkotoimikunnan sihteerille Mikael Gerkmanille.

Etätyö tai muualla tehtävä työ
Lakon aikana ei tehdä etätyötä ja lakon aikana esim. kenttämies ei suorita asiakaskäyntejä.

Saldovapaa
Lakon aikana ei olla saldovapaalla. Saldovaapaata ja lyhennettyä työpäivää voidaan pitää normaalisti muina aikoina.

Milloin ilmoitan työnantajalle osallistuvani lakkoon?
Monella työpaikalla esimiehet ovat kysyneet toimihenkilöiltä, osallistutko vakuutusalan lakkoon, oletko maanantaina töissä tai oletko liiton jäsen. Kenenkään ei tarvitse vielä ilmoittaa asiasta työnantajan edustajille, vaikka sitä kysyttäisiin, eikä ketään saa syrjiä tai irtisanoa sen vuoksi, että osallistuu työtaisteluun. Jos lakko alkaa maanantaina 18.12., viesti/ilmoitus työnantajalle sunnuntai-iltana riittää hyvin.

Työnantajan painostus
Työnantajan edustajat voivat reagoida kielteisesti ja esim. uhkailla sanktioilla työtaistelutoimenpiteisiin osallistuvia. Jos tätä esiintyy, ilmoita heti luottamusmiehelle/omalle yhdistykselle asiasta. Työsopimuslain mukaan työntekijän osallistuminen lailliseen työtaisteluun ei oikeuta työnantajaa purkamaan tai irtisanomaan työsuhdetta eikä päättämään koeajalla olevan tai määräaikaista työsuhdetta. Työnantaja ei saa syrjiä lakkoon osallistuvaa työntekijää. Kun työntekijä palaa töihin lakon päätyttyä määräajassa, työsuhteen ehdot säilyvät ennallaan.

Paikallinen lakkotoimikunta ja lakkovahdit
Jäsenyhdistykset ovat valinneet lakkotoimikunnat ja lakkovahdeille on tehty vuorot. Lakkovahdit seuraavat lakon sujumista paikallisesti ja kirjaavat muistiin mahdolliset rikkurit.

Rikkurit
Rikkuri on jäsen, joka tekee lakonalaista työtä. Jäsenyhdistykset selvittävät lakon päättymisen jälkeen, että kaikki jäsenet ovat olleet asianmukaisesti lakossa. Yhdistys päättää sen jälkeen jatkotoimista.

 

Kuva: Pixabay