Kompetensutveckling ersätter kiky-avtalet

Yrkeskunnandet utvecklas genom att gå igenom olika case-fall med kollegorna.

Enligt det nya kollektivavtalet fokuserar man i fortsättningen på kompetensutveckling i försäkringsbranschen.  Från och med början av juni kan arbetsgivaren bestämma om personalens kompetensutveckling motsvarande högst 24 timmar per år.  Samtidigt slopas de oavlönade kiky-timmarna.

Arbetsgivaren bestämmer hur kompetensutvecklingen sker, dess innehåll och tiden som används. Tjänstemännen bör också själva vara aktiva och berätta för chefen om eventuella önskemål.

Avlönad arbetstid

Kompetensutvecklingen sker utanför den ordinarie arbetstiden men för tiden betalas normal lön.  Övertidsersättning betalas inte för kompetensutvecklingstiden. 

Kompetensutvecklingen kan också ordnas på lördagar, men då betalas inga lördagstillägg. 

Om kompetensutveckling sker på en lördag bör dagens längd vara minst sex timmar såvida arbetsgivaren och tjänstemannen inte avtalar om annat. På vardagar kan arbetstiden förlängas med högst två timmar för kompetensutveckling. 

Vardagshelger och söndagar kan inte användas för detta ändamål.

Antalet timmar kan variera 

Antalet timmar som används för kompetensutveckling kan variera inom bolaget samt mellan olika team och funktioner. Antalet timmar kan också variera mellan tjänstemän. 

Kollektivavtalet tar endast ställning till det högsta timantalet, inget minimiantal stipuleras. 

Om antalet timmar som används för kompetensutveckling överskrider 24 timmar per år betalas normal övertidsersättning för den övergående delen. 

Om tjänstemannen arbetar deltid anpassas det högsta antalet timmar för kompetensutveckling till arbetstiden. 

Det är arbetsgivarens skyldighet att följa upp antalet timmar som varje tjänsteman använt för kompetensutveckling.

Kiky-timmarna beaktas

Om arbetstiden förlängts med kiky-avtalets 24 timmar under 2020 minskar antalet timmar som reserverats för kompetensutveckling. 

Kiky-timmar som utförts under början av året beaktas i antalet timmar för kompetensutveckling, ingen behöver alltså i så fall börja från noll.

Bolagen har genomfört kiky-förlängningen på olika sätt. Därför avgörs fördelningen mellan utförda kiky-timmar och kompetensutvecklingstimmarna bolagsspecifikt i år. 

Varför måste man utveckla sin kompetens?

Det är viktigt för alla i arbetslivet att utveckla sig själv och sin kompetens. Det är också viktigt ur företagets perspektiv. Både arbetsgivaren och den anställda gynnas av att de anställda förbättrar sina färdigheter för att sköta arbetet. 

God kunskap och en känsla av kontroll i arbetet främjar arbetshälsan. Kompetensutveckling kan bidra till att undvika stress, utbrändhet eller som bäst till och med för tidig pensionering. 

Kollektivavtalet stipulerar inte hur kompetensutvecklingen ska ordnas och vad den ska innehålla. Enligt samarbetslagen bör personal- och utbildningsplanen omfatta en bedömning av arbetstagarnas yrkeskunnande samt av förändringarna i kraven på yrkeskunnande och orsakerna till dem samt de årliga utbildningsmål som baserar sig på denna bedömning enligt personalgrupp eller annan ändamålsenlig gruppering. 

Det vore klokt att främja utvecklingen av yrkeskunnandet enligt en plan som utarbetats i samarbete.