Korona-aika koettelee työntekijöitä

Työntekijöiden jaksaminen voi olla kovilla korona-aikana. Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen voi olla vaativaa esimerkiksi etätyössä, jos töiden lisäksi aikaa vievät esimerkiksi etäkoululaiset. Lisäksi sosiaalisten kontaktien puute, koronan pelko tai ikävien uutisten vyöry voivat ahdistaa. 

Esimiehiltä vaaditaan hyvää osaamista ja herkkää korvaa poikkeustilanteessa, jolloin koko tiimi voi esimerkiksi työskennellä kotoa käsin. Esimiesten pitäisi ottaa luontevasti esille jaksamiseen liittyvät asiat ja kertoa, miten työterveyshuolto voi tukea tällaisessa tilanteessa.  Ergonomiasta ja työn tauottamisesta on myös hyvä muistutella. 

Tärkeää on myös huolehtia siitä, että kukaan ei eristäydy etätöihinsä. Työpaikalla olisi hyvä sopia pelisäännöt siitä, miten esimies pitää yhteyttä omaan tiimiinsä. Myös säännöllisestä yhteydenpidosta työkavereiden kesken on syytä sopia. Jokaisen työntekijän kannattaa myös kiinnittää huomiota kollegoiden vointiin ja vireeseen vaikka kysymällä, että mitä työkaverille kuuluu. 

Jos koronatilanne kuormittaa, apua voi etsiä myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta. Sieltä löytyy esimerkiksi ohjeita, miten omaa ja läheisten huolta ja pelkoa voi lievittää.

Työpaikalle ei ole asiaa sairaana

Työnantajan velvollisuus huolehtia työntekijöiden terveydestä ja turvallisuudesta korostuu koronaoloissa. Erityisen tärkeää on se, että työpaikalle ei tulla sairaana. Jos työntekijä kuuluu riskiryhmään, hänelle olisi hyvä etsiä korvaavia töitä.

Suorassa asiakaspalvelussa pitää kiinnittää erityistä huomiota tilojen siivoukseen, läsnäolevien henkilöiden eli asiakkaiden ja henkilöstön määrään sekä riittävään etäisyyteen. 

Pääkonttorilla tai muissa yhteisissä toimitiloissa työskentelevien osalta pätevät samat ohjeet kuin yllä. Työterveyslaitos on julkaissut hyvät ohjeet koronavirustartunnan ehkäisyyn. 

Kuka määrää karanteeniin?

Jos korona iskee, työntekijällä on oikeus sairauslomaan aivan kuten muissakin sairaustapauksissa. Silloin palkanmaksu jatkuu normaalisti. 

Jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt työntekijän olemaan eristyksessä tai karanteenissa, työntekijä voi saada Kelasta ansionmenetystä korvaavaa tartuntatautipäivärahaa. Pelkkä työnantajan tai maan hallituksen suositus karanteeniin jäämisestä ei kuitenkaan oikeuta tartuntatautipäivärahaan.

Sari
Kirjoittaja on Vakuutusväen Liiton koulutuspäällikkö