Kuinka iso on VTS-lisä?

Vakuutustutkinto, VTS on omaehtoisena opiskeluna suoritettu tenttimuotoinen perustutkinto, joka antaa yleiskuvan vakuutusalasta ja eri vakuutuslajeista.

Kuka voi saada VTS-lisää?

Vakuutusalan työehtosopimuksen mukaan VTS-lisää maksetaan palkkaryhmässä olevalle konttoritoimihenkilölle, jos hän on suorittanut VTS-tutkinnon.

Jos kenttämies on suorittanut vakuutustutkinnon 1.1.1993 jälkeen, myös hänelle maksetaan erillinen VTS-lisä.

Yhtiökohtaisesti voidaan sopia, että VTS-lisä maksetaan myös palkkaryhmien yläpuolisille.

Lisä maksetaan myös osa-aikaisille

VTS-lisä on tällä hetkellä suuruudeltaan 80 euroa kuukaudessa. Sen korottamisesta päätetään työehtosopimusneuvottelujen yhteydessä.

VTS-lisä maksetaan täysimääräisenä myös osa-aikaiselle työntekijälle.

Lisä näkyy erillisenä palkkalaskelmassa

VTS-lisä ei ole osa konttoritoimihenkilöiden henkilökohtaista kiinteää kokonaispalkkaa, vaan se maksetaan palkan päälle. Palkkalaskelmassa VTS-lisä tulisi näkyä erillisenä lisänä samaan tapaan kuin olosuhteista kuten esimerkiksi iltavuorosta maksettavat lisät tai tulos- ja myyntipalkkiot.

Toimihenkilöllä on oikeus tietää, miten kokonaispalkka muodostuu ja mitä lisiä siihen sisältyy. Jos haluat tarkemman selvityksen palkkalaskelmastasi, käänny asiassa oman esimiehesi tai henkilöstöhallinnon puoleen.

Sari Lassila
Kirjoittaja on Vakuutusväen Liiton koulutuspäällikkö