Laskuri arvioi perhevapaan vaikutuksen eläkkeeseen

Lapsenhoitoajalta kertyy vanhemmalle eläkettä hänelle maksetun äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan tai kotihoidon tuen ajoilta. Laskurilla voi arvioida perhevapaiden jakamista myös eläkkeiden näkökulmasta. Molemmat vanhemmat laskevat eläkekarttuman omalta osaltaan.

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalta kertyy eläkettä lähes samalla tavalla kuin työssä ollessa, pitkät kotihoidontukijaksot madaltavat eläkettä. Perhevapaiden epätasainen jakautuminen vaikuttaa eläke-erojen syntyyn. Toki eläke-erojen taustalla on myös muita tekijöitä.

Uudella laskurilla voi arvioida eripituisten perhevapaajaksojen eläkevaikutusta ja verrata eläkekertymää vastaavalta ajalta työstä karttuvaan eläkkeeseen. 

Laskuri työeläke.fi-palvelussa

Kuva: Pixabay