Liittofuusion valmistelu etenee hyvin

Vakuutusväen Liiton ja ammattiliitto Pron fuusiovalmistelut etenevät suotuisasti. Työtä tehdään tällä hetkellä useammassa työryhmässä. Työtä koordinoi molempien liittojen yhteinen 12-jäseninen ohjausryhmä, joka koostuu etupäässä liittojen hallintojen edustajista.

Lisäksi työtä tehdään erilaisissa alaryhmissä. Esimerkiksi ensi vuoden koulutustarjotin näyttää jo varsin hyvältä ja monipuoliselta. Samoin järjestötoiminnan suunnitelmat näyttävät varsin toimivilta. Ensi syksylle on suunnitteilla myös kiertue, jolla on tarkoitus kertoa liittofuusiosta jäsenille.

Deadline syyskuussa

Vaikka työ on hyvässä vauhdissa, aikaa ei kuitenkaan ole ylen määrin. Fuusioselvitysten pitää olla valmiina syyskuun puoleen väliin mennessä, koska VvL:n edustajisto kokoontuu päättämään fuusiosta lokakuun alkupuolella.

Lopullisesti fuusio sinetöidään joulukuun alkupuolen edustajistossa. Tavoitteena on, että VvL fuusioituu ammattiliitto Prohon vuoden vaihteessa.

Edunvalvonta vahvistuu

Liittofuusion myötä finanssialan edunvalvonta vahvistuu. Muu finanssisektori on jo pääsääntöisesti ammattiliitto Prossa. Jatkossa onkin aivan uudenlaiset mahdollisuudet tehdä finanssialan laajaa yhteistyötä.

Iso ammattiliitto tuo myös paljon uusia etuja jäsenille. Esimerkiksi jäsenetujen määrä kasvaa merkittävästi, samoin koulutusta pystytään tarjoamaan jatkossa yhä enemmän.
Lisäksi alueellinen edunvalvonta paranee eri puolilla maata. Ammattiliitto Prossa on vahva aluetoimistojen verkosto työntekijöiden ja luottamusmiesten tukena eri puolilla maata.

Vaikka VvL onkin yhdistymässä Pron kanssa, neuvotellaan jatkossakin oma työehtosopimus vakuutusalan omista lähtökohdista. Kentän ja konttorin sopimukset ovat voimassa jatkossakin.