Lönerna stiger i början av april

Lönerna i försäkringsbranschen stiger i början av april. Kontorspersonalens löner stiger med en allmän förhöjning på 1 procent den 1 april.

Följande gång höjs lönen den 1 december 2020. Då höjs lönerna på basis av lönesamtal med en lönesamtalsrat på 1,7 procent.

Den tredje löneförhöjningen delas ut 1 april 2021. Den allmänna höjningen är 0,7 procent.

Löneförhöjningen för fältpersonalen är den samma, förutom lönesamtalsraten som fältpersonalen får i form av en allmän löneförhöjning.

Försäkringsbranschens kollektivavtal gäller fram till 31 januari 2022.