Luottamusmiehet valitaan syksyllä

VvL:n jäsenillä on oikeus valita yhtiökohtaisesti sekä konttoritoimihenkilöille että kenttämiehille oma pääluottamusmies ja molemmille varapääluottamusmies.

Pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen lisäksi toimihenkilöillä on oikeus valita tarpeellinen määrä muita luottamusmiehiä (alueelliset, osastokohtaiset, konttorikohtaiset jne.) ja näiden varaluottamusmiehet, jos asiasta yrityskohtaisesti sovitaan.

Jos luottamusmiesorganisaatiota on tarpeen uudistaa, sitä koskevat yrityskohtaiset neuvottelut on syytä aloittaa pikimmiten, jotta tarvittavat valinnat voidaan suorittaa syksyllä ennen nykyisen kauden umpeutumista. Yhdistys käy neuvottelut asiasta.

Luottamusmiesvalintojen aikataulu

Kirjallinen ehdokasasettelu jätetään yhdistyksen johtokunnalle 30.9. mennessä. Luottamusmiesehdokkaana voi olla vain valittavan luottamusmiehen toiminta-alueeseen kuuluva yhdistyksen jäsen. Kaikkien luottamusmiesten on oltava yhtiön vakinaisia toimihenkilöitä ja Vakuutusväen Liiton jäseniä.

Jos pääluottamus- ja varapääluottamusmiehen valinnasta tulee vaalit, ne on järjestettävä niin, että vaalin tulos voidaan vahvistaa vuosikokouksessa. Muiden luottamusmiesten vaalin tuloksen vahvistaa johtokunta.

Tarkemmat vaaliohjeet ja lomakkeet on lähetetty liiton jäsenyhdistyksille. Kaikkien syksyllä valittavien luottamusmiesten toimikausi alkaa 1.1.2021 ja kestää kaksi kalenterivuotta.