Medling i arbetstvisten inom försäkringsbranschen inleddes i dag

Orsaken till arbetstvisten inom försäkringsbranschen är främst meningsskiljaktigheter om arbetstiderna inom branschen. Medlingen fortsätter söndagen den 10 december 2017.

Riksförlikningsman Minna Helle träffade parterna i arbetstvisten, Försäkringsmannaförbundet FMF och Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta, i dag. Vid det första mötet kartlade man orsakerna till arbetstvisten och kom överens om hur medlingsprocessen ska gå vidare. Medlingsförhandlingarna fortsätter söndagen den 10 december 2017 kl. 13 på riksförlikningsmannens byrå.

Försäkringsmannaförbundet FMF har varslat om en arbetsinställelse inom hela försäkringsbranschen under tiden 18.12.2017 kl. 7–19.12.2017 kl. 23 och 28.12.2017–29.12.2017 kl. 23. Kollektivavtalet för branschen löpte ut den 31 oktober 2017.

Parterna har olika syn på i synnerhet arbetstiderna och löneuppgörelsen. En bakomliggande orsak till arbetstvisten är särskilt det veckoslutsarbete som utförs inom försäkringsbranschen.

Du kan följa med vad som publiceras på riksförlikningsmannens hemsida.