Medlingen fortsätter

Förhandlingarna om försäkringsbranschens nya kollektivavtal fortsätter under riksförlikningsman Minna Helles ledning. Ifall resultat inte nås under denna vecka kommer arbetet inom försäkringsbranschen att avbrytas 18.-19.12.

På många arbetsplatser har arbetsgivarna gjort förfrågningar ifall man deltar i strejken eller om man är medlem i Försäkringsmannaförbundet. Ännu behöver ingen arbetstagare svara på frågorna om man tänker delta i strejken eller inte. Man får inte diskriminera eller säga upp någon som tar del i lagliga arbetskonflikter.

Strejkbidraget är 50 euro. Av det är 16 euro skattefritt och för resten betalas skatt. Bidraget söks i efterhand. Anvisningarna om hur bidraget ska ansökas skickas vid behov senare.