Avokonttorin melu syö kuukauden työaikaa vuodessa

36 minuuttia päivässä, kolme tuntia viikossa, 12 tuntia kuukaudessa, liki kuukausi vuodessa. Nämä ovat aikoja, joita avokonttorin melu syö yhden työntekijän työtehosta.
Meluun ja häiriöihin kuluvan ajan määrä on kaksinkertainen siihen verrattuna, joka kuluu työhuoneissa työskenteleviltä.

– Avotiloissa hukkaan menevän ajan määrä on todella huikea, Vakuutusväen Liiton puheenjohtaja Liisa Halme toteaa.

Luvut selviävät Aula Researchin avotilaselvityksestä, jonka se teki Vakuutusväen Liitolle. Selvityksessä vertailtiin useita avotilojen tuottavuudesta tehtyjä kansallisia ja kansainvälisiä tutkimuksia.

Avoja ei suositella asiantuntijatyöhön

Työtehoa nakertaa erityisesti häly, joka haittaa keskittymistä ja vaativien töiden tekemistä avokonttoreissa. Vakuutusalan työt muuttuvat koko ajan vaativampaan ja vaativampaan suuntaan, jolloin häly on erityisen haitallista ja kuormittavaa työntekijöiden kannalta. Hälyisässä ympäristössä työtahti hidastuu, työn tekemiseksi joutuu pinnistelemään enemmän ja keskeytykset haittaavat keskittymistä ja töiden etenemistä.

Hyvällä suunnittelulla, asianmukaisilla materiaaleilla ja työpaikan yhteisillä pelisäännöillä voidaan avotilojen hälyyn toki merkittävästi vaikuttaa, mutta esimerkiksi puhelintyön ääntä eivät mitkään materiaalit eivätkä pelisäännöt peitä.

– Asiantuntijatyöhön ei tutkimuksen perusteella suositeltu avotiloja. Ikävä kyllä kehitys vakuutusalalla kulkee toiseen suuntaan, Halme sanoo.

Vuorovaikutuksen paranemisen harha

Avokonttoreiden autuutta perustellaan myös usein kommunikaation ja yhteistyön paranemisella. Tälle väitteelle ei löytynyt katetta, tilanne oli pikemminkin päinvastoin.
Selvityksen mukaan avokonttoreiden häiriöt ja keskeytykset jopa heikensivät tiimisuhteita. Lisäksi kommunikointi kärsi, koska luottamuksellisten keskustelujen käyminen oli vaikeampaa avotiloissa.

– Hiljaisia tiloja on osoitettava keskittymistä vaativaan työhön, parityöhön ja henkilökohtaisiin keskusteluihin, Halme muistuttaa.

Sairastuminen tuplasti todennäköisempää

Sairaudet syövät myös avokonttorien työtehoa. Kun ihmiset istuvat lähellä toisiaan, liki kylki kyljessä kiinni, erilaiset virustaudit siirtyvät vilkkaasti työntekijältä toiselle.

– Avokonttoreissa työskentelevät joutuvat noin kaksi kertaa todennäköisemmin lyhyelle, alle kahden viikon sairauslomalle kuin omissa toimistohuoneissa työskentelevät, Halme tiivistää tutkimuksen tuloksia.

Erilaiset limakalvojen ärsytysoireet ja päänsäryt olivat tuplasti yleisempiä avotiloissa, vaikeudet keskittyä jopa kahdeksan kertaa suurempia kuin omissa työhuoneissa.
Siirtyminen halvempiin monitoimitiloihin voi tulla kalliiksi, jos työntekijöiden tuottavuus laskee.

– Toivottavasti tämä huomioidaan jatkossa uusia toimitiloja suunnitellessa ja vanhoja muunneltaessa. Avokonttorin hintalappu voi olla lopulta yllättävän suuri menetetyn työtehon ja sairastelun takia, Halme huomauttaa.

Satu Lehmuskoski
Kuva Shutterstock