Menetänkö lomarahan vaihtaessani työpaikkaa?

Lomaltapaluurahaa eli tutummin lomarahaa ei makseta pitämättömistä lomista silloin, kun työntekijä itse irtisanoo työsopimuksensa. Pitämättömistä lomista maksetaan ainoastaan lomakorvaus, joka vastaa suuruudeltaan sitä palkkaa, joka maksettaisiin näiden lomapäivien loma-ajan palkkana.

Poikkeuksena on tilanne, jossa työsuhde päättyy vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Silloin lomaltapaluuraha maksetaan, vaikka työntekijä ei ehtisi pitää lomaansa työsuhteen aikana.

Loman antaminen, kun työvelvoitetta ei ole

Palkan saaminen edellyttää yleensä työn tekemistä irtisanomisajalla. Työnantaja voi kuitenkin ilmoittaa, että työvelvoite päättyy heti. Tällöin palkka maksetaan, vaikka työntekijä ei enää työssä käy. Tässä tilanteessa työntekijän kannalta edullisinta on, että pitämättömät lomat maksetaan lomakorvauksena työsuhteen päättyessä.

Työnantaja voi sijoittaa lomaa irtisanomisajalle. Tämä edellyttää, että irtisanomisaika osuu samalle ajalle kuin lomakausi. Lisäksi työnantajan tulee ilmoittaa lomasta kahta viikkoa ennen sen alkamista. Esimerkiksi 1.4.2020 jälkeen kertyneitä lomia ei saa sijoittaa vastoin työntekijän tahtoa kesälomakaudelle 2.5.2020 – 30.9.2020, koska niiden lomakausi on vasta kesällä 2021.

Loman pitäminen irtisanomisajalla, kun työntekijällä on työvelvoite

Työntekijällä ei ole oikeutta vaatia lomaansa ennen työsuhteen päättymistä, jos sijoittaminen lomakaudelle olisi ollut mahdollista työsuhteen päättymisen jälkeen. Työnantajalle voi kuitenkin olla kannattavaa antaa loma irtisanomisajalla varsinkin, jos työsuhteen päättymiseen liittyy ristiriitoja.

Työntekijän ja työnantajan välisellä sopimuksella lomia voidaan sijoittaa irtisanomisajalle vuosilomalain määräysten sitä estämättä. Lomaraha, joka on suuruudeltaan 50 % loma-ajan palkasta, maksetaan aina työsuhteen aikana pidetyistä lomista, vaikka työntekijä ei loman jälkeen työhön palaisikaan.

Työntekijän kannalta loman pitäminen on kannattavaa, jos hän arvostaa enemmän vapaata, kuin 50 % lomarahaa suurempaa lomakorvausta. Esimerkiksi jos lomaa on kertynyt noin kuukausi, niin irtisanomisajalla työssä ollut työntekijä saa kuukauden palkan ja noin kuukauden palkkaa suuruudeltaan vastaavan lomakorvauksen  eli noin kaksi kertaa kuukausipalkan. Lomalla ollut työntekijä saa lomarahan ja loma-ajan palkan eli noin 1,5 kertaa kuukausipalkan. 

Lomarahan takaisinperintä

Joissain yhtiössä on käytäntönä maksaa lomaraha esimerkiksi kesäkuun palkan yhteydessä. Tällöin yhtiö voi periä maksetun lomarahan takaisin perusteettomana etuna työsuhteen päättyessä, jos näitä lomapäiviä ei ehditty pitää työsuhteen kestäessä.

Lue lisää
Mikä on lomakorvaus?
Paljonko on lomaraha?
Tietoa vuosilomasta vakuutusalalla