Midvinternattens köld är hård, kollektivavtal gnistra och glimma?

Den gångna höstterminen har varit mycket tuffare och arbetsammare än jag kunde föreställa mig i början av augusti när jag återvände till jobbet efter semestern. Jag visste att det skulle bli mycket jobb, men helheten var mycket större.

Kollektivavtalsförhandlingarna skulle inledas i början av augusti, det var avtalat. Utredningsarbetet om Försäkringsmannaförbundets framtid tillsammans med Erto och Pro hade också schemalagts. Takten tilltog så småningom och plötsligt sade också förbundets verksamhetsledare upp sig i början av hösten.

Lite i taget har vi klarat av allt, ordspråket säger ju att det även är möjligt att äta upp en elefant bara man skär den i tillräckligt små bitar. Så har den här hösten och början på vintern sett ut.

Den här tiden har åtminstone bevisat att samarbete ger kraft och att det alltid finns en lösning.

Utredningsarbetet fortskrider i god takt

Förbundsutredningen fortskrider i god takt. I början av nästa år vet vi också med vilken part vi kommer att fortsätta samarbeta närmare. Beslutet fattas av representantskapet, som är förbundets högsta beslutande organ. Förbundets föreningar har alltså den viktigaste rollen i detta vägvisande arbete.

Utdragna förhandlingar

Kollektivavtalsförhandingarna har dragits ut över många månader. Orsaken är arbetsgivarsidans berömda linjedragning, Finlands allmänna linje. Den kommer i sinom tid att bildas utifrån teknologiindustrins förhandlingsresultat som också binder andra lönelösningar.

Vårt avtal löpte ut i slutet av november, samtidigt föll en första snön i söder. Återigen kommer kollektivavtalet någon gång när midvinterkölden är som hårdast. I skrivande stund då tidningen är på väg i tryck finns ingen information om någon allmän linje eller när försäkringsbranschen får ett nytt kollektivavtal.

Våra viktigaste mål den här omgången har varit tillräcklig lönehöjning och en helhetsmodell för lönehöjningar, höjda tillägg och slopande av arbetstidsförlängningen.
Vi har betonat kompetensutveckling och arbetstagarnas välmående. Våra textframlägganden har bl.a. berört förbättrade arbetsvillkor i kontors- och fältarbetet och förbättrad ställning för föreningarnas ordförande.

Till jul vet vi förhoppningsvis hur det gick med målen.

Ta hand om dig själv

Vid ett av våra utbildningsevenemang sa Aki Riihilahti ungefär så här: Om du inte har tid att ta hand om dig nu, måste du ha tid att vara sjuk när du är äldre.

Jag har tänkt på den meningen mer än en gång under slutet av året; mörkret och några andra händelser bidrar antagligen till det.

Vi alla har bara ett liv. Låt oss alltså ta hand om oss själva och varandra. Också i flygplan ska man först ta på sig sin egen syrgasmask innan man hjälper andra.
Nu när vi är på väg mot ett nytt årtionde är det bra att stanna upp, vila och njuta av de närmastes sällskap.

God jul och ett riktigt gott nytt år!

Lissu, FMF´s ordförande

PS. Tack till er alla för det gångna året, jag ska avsluta det med ett meddelande som jag fick av en medlem: Tack för all hjälp och ett hjärta i slutet!