Mihin kaikkeen tukipaketti vaikuttaa?

Vakuutusalalla on varsin yleistä, että yt-neuvottelujen yhteydessä työnantajat tarjoavat irtisanomisten sijasta niin sanottuja tukipaketteja. Lisäksi työnantajat ovat tarjonneet toimihenkilöille paketteja ohi yt-menettelyn vähentääkseen henkilöstöään.

Paketin vastaanottaminen tulee kummassakin tilanteessa olla täysin toimihenkilön vapaaehtoisen päätöksen varassa. Minkäänlainen painostus tai uhkailu ei ole sallittua.

Työnantajalla ei ole velvollisuutta niiden tarjoamiseen, vaan niiden sisältö ja tarjoaminen on täysin työnantajan päätäntävallassa.

Pakettien sisällöt poikkeavat toisistaan yhtiöittäin. Yhtiöiden sisällä ne ovat varsin kaavamaisia. Pääsääntöisesti paketin suuruus on kytketty työsuhteen kestoon. Niissä määritellään yleensä toimihenkilölle maksettava kertakorvaus, sen päälle mahdollisesti maksettava lomakorvaus, mahdollinen työvelvoitteen kesto sekä työsuhteen päättymispäivä.

Takaisinottovelvollisuutta ei ole

Pääsääntönä on, että sopimuksessa todetaan kertakorvauksen kattavan kaikki työsuhteesta johtuvat saatavat. Tällöin sopimuksen allekirjoittanut toimihenkilö ei voi enää erikseen vaatia esimerkiksi maksamattomia ylityökorvauksia sovitun kertakorvauksen lisäksi.

Sopimukseen on tapana ottaa myös vaitiolositoumus sopimuksen sisällöstä ulkopuolisille.

Kun työsuhde päätetään yhteisellä sopimuksella tai niin, että toimihenkilö itse irtisanoo työsopimuksensa, työnantajalla ei ole työsopimuslain mukaista takaisinottovelvollisuutta.

Ota yhteyttä työttömyyskassaan ja eläkeyhtiöön

Tukipaketti vaikuttaa lisäksi sekä työttömyys- että eläketurvaan. Siksi on tärkeää selvittää työttömyyskassasta tukipaketin vaikutus työttömyyspäivärahaan ja omasta eläkeyhtiöstä sen vaikutus eläketurvaan.

Tukipaketista peritään veron ennakonpidätys. Mahdollisuutta jaksottaa tukipaketti verotuksellisesti useammalle vuodelle kannattaa selvittää verotoimistosta, jotta sen verotuskohtelu olisi mahdollisimman edullinen.

Jos jokin mietityttää tai on vähänkin epäselvää paketissa tai sen vaikutuksissa, kannattaa ehdottomasti olla yhteydessä omaan luottamusmieheen, Vakuutusväen Liittoon ja JATTK- työttömyyskassaan ennen kuin  hyväksyy sopimuksen.

Lue lisää
Yt-neuvottelut
Ensimmäistä kertaa yt-neuvotteluissa
Mitä pitää tietää yt-neuvotteluista
Yt-neuvottelut ja määräaikainen työsopimus
Yt-neuvottelut ja perhevapaa
Yt-neuvottelut ja opintovapaa
Yt-neuvottelut ja vuorotteluvapaa
Yt-neuvottelut vakuutusalalla