Blogi: Miksi yhteistoiminta kannattaa?

Viimeisten vuosien aikana vakuutusalalla on saatu liittojen välillä konkreettisiakin asioita aikaiseksi. Kuten Hyvinvoiva Finanssiala -projekti, jonka lopputulos oli mielestäni ihan hyvä.

Olin mukana työnantajan edustajan kanssa esittelemässä sitä EU-komission vakuutuksen sosiaalidialogissa ja vastaanotto oli äimistynyt.  Ihmetystä ja ihailua herätti se, miten työntekijä ja –antajapuoli ovat yhdessä saaneet alan tulevaisuutta ja muutosta koskevan tutkimuksen aikaiseksi.

Vielä enemmän hämmästytti jatkosuunnitelma eli työn siirtäminen työntekijöiden arkeen. Yhtiöihin, joissa se yhteisen toiminnan ja toimenpiteiden takia, sopeuttaen yhtiön omiin tarpeisiin ja muutokseen, tuleekin tapahtua.

Mutta mitä sitten tapahtuikaan?

Nyt muutaman vuoden jälkeen voin todeta, että joissakin yhtiöissä tapahtui alkutyöryhmien verran, joissakin ihan vähän siitä eteenpäin. Lopuissa yhtiöistä ei ehkä ole kuultukaan koko projektista ja sen johtopäätöksistä.

Se on harmillista, turhauttavaa, ärsyttävää ja ennen kaikkea yhteisen toiminnan totaalista ylenkatsomista.

Onko varaa hukata tietoa ja osaamista?

Tekemällä yhdessä henkilöstön ja ennen kaikkea sen edustajien kanssa, ei menetetä mitään. Yhdessä tekemällä saadaan aikaan henkilöstöä arvostava kulttuuri. Kun henkilöstöä ja sen edustajia kuullaan, heiltä saadaan ideoita ja heidän kanssaan voidaan yhdessä arvioida, mitä kannattaa tehdä tai jättää väliin.

Kun luottamusmiehet otetaan mukaan muutoksia ennakoiviin työryhmiin, työskentelyyn tulee erilaisia henkilöstön näkökulmia, sellaisiakin, joista henkilöstö ei uskalla kertoa itse.
Tälläkään hetkellä ei kaikissa yhtiöissä nähdä yhteistoiminnan arvoa valtavien muutosten keskellä eikä siinä kaikkein tärkeimmässä eli suunnitteluvaiheessa.

Miksi? Eivätkö avoimuus ja osallistaminen tarkoita juuri tätä?

Kohti kestävää ja osallistavaa kulttuuria

Tänä vuonna monessa yhtiössä ovat alkaneet luottamusmiesten uudet kaudet. Joissakin yhtiöissä vaalit ovat vasta tänä syksynä. Luottamushenkilöllä on valtava vastuu ja velvollisuus valvoa, että työehtosopimusta, paikallisia sopimuksia ja lakeja noudatetaan työpaikoilla.

Luottamusmiesten käsiteltäväksi tulee harvoin mitään helppoja asioita. Työ on vaativaa ja arvokasta.

Luottamushenkilöt toimivat myös suodattimina johdon ja henkilöstön välillä sekä tuovat tärkeää informaatiota keskusteluihin. Heitä kannattaa kuunnella ja ottaa heidät mukaan.
Vakuutusväen Liiton toimintasuunnitelmassa ovat tärkeimpinä kohtina palkkatutkimukset liitto- ja yhtiötasoilla sekä jatkuvan oppimisen toteutumisen varmistaminen koko alalla.

Hei yhtiöt, tehdäänkö yhdessä muutoksen kourissa olevasta vakuutusalasta myös henkilöstön näkökulmasta kestävä, arvostava, osallistava ja vuorovaikutteinen?

Lissu
Kirjoittaja on Vakuutusväen Liiton puheenjohtaja ja pääluottamusmies