Milloin lomapalkka maksetaan?

Lomapalkka on maksettava ennen loman alkamista. Jos loma on jaettu osiin, maksetaan ennen kunkin loman osan alkamista sitä vastaava osa, joka saadaan jakamalla koko vuosilomapalkka loman osien suhteessa. Enintään kuuden päivän pituiselta lomajaksolta vuosilomapalkka voidaan maksaa normaalina palkanmaksupäivänä.

Lomapalkka määräytyy loman tai sen osan alkaessa voimassa olevan palkan mukaan. Luontoisedut annetaan vähentämättöminä loman aikana. Ruokaetu korvataan loman aikana verotusarvon mukaisesti, ellei muuta ole sovittu.

Kuukausipalkkaiset toimihenkilöt saavat sovitun palkkansa kiinteine lisineen myös vuosiloman ajalta.

Palkkioiden vaikutus lomapalkkaan saadaan laskemalla lomanmääräytymisvuoden aikana maksetut myynti- yms. palkkiot yhteen ja jakamalla summa lomanmääräytymisvuoden aikana tehtyjen työpäivien lukumäärällä. Näin saatu tulos kerrotaan vuosilomalaista saatavalla kertoimella.

Lue lisää
Paljonko on lomaraha?
Haluaisin vaihtaa lomarahani vapaaksi. 
Tietoa vuosilomasta vakuutusalalla
Otetaanko myyntipalkkio huomioon lomapalkkaa laskettaessa?