Milloin raskaudesta on ilmoitettava työnantajalle?

Äitiysvapaasta on ilmoitettava viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Äitiysrahakausi alkaa aikaisintaan 50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. Neuvolakäynnit työajalla ilman palkan vähentämistä edellyttävät ilmoitusta työnantajalle käynnin ajankohdasta ja syystä.

Muuten raskaus on yksityisasia, josta ei tarvitse kertoa työnantajalle. Raskaus ja tuleva äitiysvapaa eivät vaikuta työntekijän asemaan työpaikalla. Esimerkiksi oikeus koulutukseen on samanlainen kuin muillakin työntekijöillä.

Työnhakija raskaana

Raskaus ei tee työnhakijasta mitenkään vähemmän pätevää haettavaan tehtävään. Työn hakemisessa ja siinä, ettei kerro raskaudestaan, ei ole mitään epärehellistä tai moraalitonta.

Perheeseen, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen kuuluvat asiat eivät kuulu työnantajalle. Rekrytoijalla ei ole oikeutta kysyä raskaudesta eikä perhetilanteesta. Tällaiset kysymykset ovat tasa-arvolain vastaisia. Myös lasten lukumäärää ja lastenhoidon järjestämistä koskevat kysymykset ovat kiellettyjä.

Työnhakija voi kieltäytyä niihin vastaamasta ja tämä ei saa vaikuttaa rekrytoimispäätökseen. Tyylikäs tapa olla vastaamatta voisi olla toteamus, että “tällähän ei ole vaikutusta palkkaamispäätökseen”.

Yhteistoimintamenettely ja raskaus

Raskaana olevan työntekijän työsopimus voidaan irtisanoa asiallisesta ja painavasta syystä, joka ei johdu työntekijä raskaudesta. Ehdoton kielto irtisanoa työsopimus tuotannollisesta tai taloudellista syystä koskee vain perhevapaalla olevia työntekijöitä.

Raskaudesta kertominen yhteistoimintaneuvottelujen aikana saattaa olla työntekijän jopa edullista, sillä työnantajalla on velvollisuus todistaa, että raskaus ei ole irtisanomisen syy.

Koeajalla raskaudesta ilmoittaminen voi olla edullista. Koeaikapurku voidaan tehdä ilman asiallista ja painavaa syytä, mutta myös koeaikapurun osalta työnantajalla on velvollisuus osoittaa, että raskaus ei ole työsopimuksen purkamisen syy. Tässä sovelletaan käännettyä todistustaakkaa.

Työnantajalla on oikeus pidentää koeaikaa yhdellä kuukaudella jokaista perhevapaasta johtuvaa 30 päivän poissaoloa kohden.

Jukka Moilanen