Blogi: Mistä aikaa uuden oppimiselle?

Digitalisaatio, tekoäly ja robotti työkaverina ovat arkipäivää yhä useammassa vakuutusalan työpaikassa. Samoin puhelimessa, chatin tai videoneuvottelun äärellä tehtävä asiakaspalvelutyö. Vakuutusalan työntekijät ovat nyt jo on melkoisia moniosaajia, mutta osaamisvaateet kasvavat entisestään.

Osaamisen kehittäminen ja siitä huolehtiminen on yksi teema, joka nousee säännöllisesti esiin keskustelussa alan toimijoiden kanssa. Työnantajat toivovat omaa aktiivisuutta, ja työntekijät riittävästi resursseja. Uuden oppimiselle pitää löytyä aika, paikka ja sopiva tapa. Toiselle sopii itsenäinen opiskelu verkossa omaan tahtiin, kun taas toinen kaipaa enemmän aikaa ja mahdollisuuksia keskinäiseen sparraukseen. Molempien vaihtoehtojen pitäisi olla mahdollista.

Itse uskon vahvasti siihen, että riittävä osaaminen ja oman työn ja työtehtävien hallinta edesauttavat työssä jaksamista. Henkilöstön osaamiseen panostamalla työnantaja saa siis kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

Miten sinä huolehdit omasta osaamisestasi ja sen kehittämisestä? Entä miten työnantajasi huolehtii sinun osaamisestasi? Kerro, keskustele, kommentoi.

Sari Lassila
Kirjoittaja on Vakuutusväen Liiton koulutuspäällikkö