Mitä osaamisen kehittäminen tarkoittaa?

Uuden työehtosopimuksen mukaan vakuutusalalla panostetaan jatkossa osaamisen kehittämiseen. Työnantaja voi kesäkuun alusta lähtien määrätä työntekijän kehittämään osaamistaan enintään 24 tuntia vuodessa. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Kuka osaamisen kehittämisestä päättää? Voiko työntekijä itse päättää, miten ja milloin hän itseään kehittää?
– Työntekijä ei voi päättää itse. Osaamisen kehittämisestä päättää työnantaja, joka voi määrätä työntekijän kehittämään osaamistaan enintään 24 tuntia vuodessa. 

Saako tältä osaamisen kehittämisen ajalta palkkaa?
– Kyllä, tältä ajalta maksetaan säännöllisen työajan palkkaa vastaavaa palkka. Se ei ole ylityötä. 

Milloin osaamisen kehittämistä tehdään?
– Sitä tehdään säännöllisen työajan ulkopuolella. Säännöllinen työaika voi pidentyä enintään kahdella tunnilla päivässä arkena.

Voiko työnantaja määrätä osaamisen kehittämistä lauantaiksi?
– Osaamisen kehittämistä voi määrätä lauantaiksi, jolloin päivän pituuden tulee olla vähintään kuusi tuntia elleivät toimihenkilö ja työnantaja sovi toisin. 

Voiko osaamisen kehittämistä määrätä arkipyhäksi tai sunnuntaiksi?
– Ei voi. 

Voiko osaamisen kehittämisen tunteina teettää normaaleja töitä esimerkiksi ruuhkahuipun aikaan?
– Ei voi. Nämä tunnit on korvamerkitty osaamisen kehittämiseen.

Teen osittaista työaikaa. Määrätäänkö minulle siitä huolimatta 24 osaamisen kehittämisen tuntia jatkossa?
– Ei määrätä. Osaamisen kehittämisen tunnit suhteutetaan työaikaan. 

Milloin kiky-tunnit loppuvat ja osaamisen kehittämisen tunnit alkavat?
– Kiky päättyy toukokuun lopussa ja osaamisen kehittämisen tunnit tulevat käyttöön kesäkuun alusta lähtien. 

Olen ehtinyt tehdä jo kiky-tunteja. Joudunko kesäkuun alusta lähtien tekemään täydet 24 osaamisen kehittämisen -tuntia?
– Et joudu. Tällaiset tilanteet katsotaan tapauskohtaisesti.