Mitä pitää tietää yt-neuvotteluista?

Kun yhtiössä käydään henkilöstön vähentämiseen tähtääviä yt-neuvotteluja, maltti on valttia. Vaikka moni toivoo asioiden ratkeavan mahdollisimman pian, kannattaa odottaa rauhassa neuvottelujen etenemistä ja seurata oman yhdistyksen tiedotusta. 

Kauanko yt-piina kestää?

Henkilöstön vähentämiseen tähtäävät yt-neuvottelut kestävät yleensä kahdesta kuuteen viikkoa. Enintään 9 henkilön vähentämistä koskevissa yt-neuvotteluissa neuvotteluaika on kaksi viikkoa. Jos vähennystarve on sitä isompi, neuvotteluaika on kuusi viikkoa. 

Tavatonta ei ole sekään, että neuvottelut venyvät vähimmäisaikojen yli, jos asioiden selvittäminen ja vaihtoehtojen etsiminen sitä vaatii. 

Kuka neuvottelee puolestani?

Yt-neuvottelujen osapuolina ovat työnantaja ja yrityksen henkilöstö. Neuvotteluihin kumpikin osapuoli valitsee omat neuvottelijansa. Työntekijöiden edustajana on luottamusmies ja muut henkilöstön valitsemat edustajat.

Jos vähennys koskee tiettyä yksikköä, neuvotteluryhmään otetaan yleensä myös kyseisen työntekijäryhmän edustaja. 

Mikä yt-neuvotteluissa kestää?

Yt-neuvottelujen kesto voi tuntua tuskastuttavan pitkältä. Neuvotteluaika on kuitenkin  tarpeen, jotta päätöksistä saataisiin mahdollisimman vähän henkilöstöä satuttavat. 

Neuvottelujen aluksi työnantaja perustelee esitystään erilaisten lukujen, suunnitelmien ja ennusteiden avulla. Kun suunnitellaan väen vähentämistä, työnantajan pitää perustella se, miten työn määrä vähenee tulevaisuudessa. Lisäksi osapuolet käyvät keskustelua siitä, miten työnantajan aikeet vaikuttavat yrityksen toimintaan.

Työntekijöiden edustajat haluavat lisätietoja neuvottelujen edetessä omien esitysten ja perustelujensa tueksi. Työntekijöiden edustajat miettivät erilaisia vaihtoehtoja sille, miten vähennykset voitaisiin välttää tai tehdä ne mahdollisimman pieniksi. 

Miksei ne tee mitään?

Yt-neuvottelut ovat kova paikka myös henkilöstöä edustaville neuvottelijoille. Työpaikkoja ei saada aina pelastettua, vaikka asialla olisivat kuinka taitavat neuvottelijat ja käytössä kuinka hyvät perustelut tahansa. Työnantajalla on lopullinen päätösvalta yt-neuvotteluissa. 

Neuvottelijat saavat yleensä aina aikaan paljon voittoja. Vähennystarve voidaan saada pienemmäksi, vähennysten ehtoja inhimillisemmäksi jne. Yhteydenpito ammattiliiton juristien ja asiantuntijoiden kanssa on tiivistä, jotta yksikään kivi ei jäisi kääntämättä työpaikkojen pelastamiseksi.

Milloin puhutaan paketeista?

Työnantaja voi halutessaan käyttää tukipaketteja vaihtoehtona irtisanomiselle. Tukipakettien sisällöt vaihtelevat yhtiöittäin. Yleensä paketin koko riippuu siitä, kuinka pitkä työsuhde on. Mitä pidempi työsuhde, sitä suurempi paketti.

Tukipaketti on työnantajalle edullinen. Jos työntekijä ottaa tukipaketin, hän irtisanoutuu itse. Samalla työnantaja välttää takaisinottovelvollisuuden eli jos yhtiöön tarvitaan työntekijöitä samankaltaiseen työhön, näitä paikkoja ei tarvitse tarjota tukipakettilaisille. Irtisanotuille paikkoja pitää tarjota. 

Tukipaketilla työnantajat usein myös tukkivat työntekijän suun eli niihin sisältyy vaitiolositoumus paketin sisällöstä.

Selvitä tukipaketin vaikutukset

Tukipaketti voi tuntua nopeimmalta tieltä ulos yt-ahdistuksesta. Jotkut työnantajat yrittävät saada työntekijät ottamaan tukipaketin kohtuuttoman kiireisellä, parin päivän aikataululla. Sellaiseen ei kannata suostua. Ketään ei saa painostaa pakettipäätökseen vaan sen pitää olla vapaaehtoista.

Jos työntekijä on päätymässä pakettiin, sen suhteen ei kannata hosua. Ennen paketin hyväksymistä kannattaa olla yhteydessä omaan luottamusmieheen tai  Vakuutusväen Liittoon. Lisäksi kannattaa ottaa yhteyttä omaan työttömyyskassaan ja eläkeyhtiöön, sillä tukipaketti vaikuttaa  sekä työttömyys- että eläketurvaan. 

Lue lisää yt-neuvotteluista
Yt-neuvottelut ja määräaikainen työsopimus
Yt-neuvottelut ja perhevapaa
Yt-neuvottelut ja opintovapaa
Yt-neuvottelut ja vuorotteluvapaa
Ensimmäistä kertaa yt-neuvotteluissa
Yt-neuvottelut vakuutusalalla