Mitä tarkoittaa sovittelu?

Työriitojen sovittelujärjestelmä, sovittelijan valtuudet ja sovittelussa noudatettavat menettelytavat perustuvat lakiin työriitojen sovittelusta.

Työriidan osapuolten on ilmoitettava kirjallisesti työnseisauksesta valtakunnansovittelijan toimistoon ja vastapuolelle.

Saatuaan ennakkoilmoituksen valtakunnansovittelija tai hänen määräämänsä sovittelija ryhtyy viipymättä toimenpiteisiin työriidan sovittelemiseksi.

Osapuolilla on velvollisuus osallistua sovitteluun ja antaa sovittelijalle tarvittavat tiedot sovittelua varten. Osapuolet päättävät sovinnon hyväksymisestä.

Sovittelija pyrkii johdattamaan osapuolet sovintoon näiden omien ehdotusten pohjalta. Jos tässä ei onnistuta, voi sovittelija tehdä sovintoehdotuksen, jonka hyväksymisestä päättävät osapuolet. Joskus sovittelija voi myös keskeyttää sovittelun tai esittää sovittelulautakunnan perustamista ratkomaan riitaa.

Kuva: Pixabay