Mitä tarkoittaa takaisinottovelvollisuus?

Työnantajan on tarjottava työtä tuotannollisesta tai taloudellisesta syystä irtisanomalleen ja edelleen työtä hakevalle entiselle työntekijälleen, jos hän tarvitsee työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu on tehnyt.

Takaisinottovelvollisuutta vastaan rikkonut työnantaja voidaan velvoittaa korvaamaan työntekijälle rikkomisesta aiheutunut vahinko. Uusien toimihenkilöiden palkkaaminen voi myös joissain tapauksissa todistaa, että työnantajalla ei ollut laillista irtisanomisperustetta.

Takaisinottovelvoite ei ulotu työntekijöihin, joiden työsuhde on päättynyt koeaikapurkuun, määräaikaisen työsopimuksen määräajan umpeutumiseen tai irtisanomiseen henkilöstä johtuvasta perusteesta.

Takaisinottovelvoitteen piirissä eivät ole myöskään entiset työntekijät, jotka ovat tehneet sopimuksen työsuhteen päättymisestä.

Takaisinottovelvollisuuden kesto on neljä kuukautta tai kuusi kuukautta, jos työsuhde oli ennen päättymistä jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään 12 vuotta.

Jukka Moilanen
Kirjoittaja on Vakuutusväen Liiton neuvottelupäällikkö