Mitä tarkoittaa taloudellis-tuotannollinen peruste?

Työnantajan on pystyttävä osoittamaan yt-neuvotteluissa jokaisen irtisanottavan työntekijän kohdalla, että irtisanomiselle on tuotannollis-taloudelliseen perusteeseen liittyvä asiallinen syy ja että työ on tosiasiallisesti vähentynyt.

Työ ei ole tosiasiallisesti vähentynyt, jos työnantaja joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen on ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin tai jos tehtävien uudelleen järjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä. Tällöin työnantajalla ei ole tuotannollis-taloudellista syytä irtisanoa työntekijöitään.

Työnantajan on lisäksi jokaisen irtisanottavan kohdalla pystyttävä näyttämään, ettei irtisanomista ole voitu välttää siirtämällä ja/tai kouluttamalla heidät toisiin tehtäviin yrityksessä tai sen määräysvallassa olevissa yrityksissä.

Ellei työnantajalla ole osoittaa irtisanomisuhan alla olevalle työntekijälle työtä eikä työntekijää voi kouluttaa toisiin tehtäviin, saa työnantaja irtisanoa työntekijän.