Miten kesälomien ajankohdista päätetään työpaikoilla?

Työnantajan on selvitettävä toimihenkilöille lomien antamisen yleiset periaatteet ja noudatettava lomien sijoittamisessa tasapuolisuutta. Toimihenkilöä on kuultava ennen loman määräämistä. Työnantajan on ilmoitettava toimihenkilölle vuosiloman ajankohdasta kuukautta aikaisemmin tai viimeistään kahta viikkoa ennen loman tai sen osan alkamista.

Viime kädessä työnantaja päättää vuosiloman ajankohdan vuosilomalain säätämissä puitteissa. Vuosiloma annetaan lain mukaan pääsääntöisesti yhdenjaksoisena lomakauden 2.5. – 30.9. aikana (kesäloma). Talviloma (eli se osa lomasta, joka ylittää 24 lomapäivää), annetaan lomakauden jälkeen ennen seuraavan vuoden lomakauden alkua (1.10. – 30.4.).

Lomaa koskeva ilmoitus sitoo työnantajaa riippumatta siitä, kuinka aikaisessa vaiheessa ilmoitus on annettu. Ilmoitetun loman siirtämisestä seuraa työnantajalle korvausvelvollisuus toimihenkilölle aiheutuneista kustannuksista esim. matkalippujen peruuttamisesta syntyvät kulut.

Jos loman alkamiseen on vähemmän kuin kaksi viikkoa, loman siirtäminen on mahdollista vain toimihenkilön suostumuksella. Jo alkanutta lomaa työnantaja ei voi keskeyttää ilman toimihenkilön suostumusta.

Lue lisää
Pitääkö palata kesken loman töihin?

Haluaisin vaihtaa lomarahani vapaaksi. 
Voinko säästää osan lomastani?
Miten loma kertyy vakuutusalalla?
Milloin loma kuuluu pitää?
Lasketaanko lauantai lomapäiväksi?
Tietoa vuosilomasta vakuutusalalla