Miten lomaa kertyy perhevapaan aikana?

Äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan ja tilapäisen hoitovapaan aikana kertyy vuosilomaa. Vuosilomaa kerryttävää työssäolon veroista aikaa on yhteensä enintään 156 arkipäivää eli noin kuusi kuukautta.

Hoitovapaalla työntekijä ei ansaitse vuosilomaa. Vakuutusalan työehtosopimuksen mukaan äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaista sekä hoitovapaista lasketaan työsuhteen kestoon enintään 18 kuukautta yhtä synnytyskertaa kohden. Hoitovapaa ei katkaise työsuhdetta, joten hoitovapaa otetaan huomioon työsuhteen kestoaikaa laskettaessa edellä mainituin määräyksin. Lomanmääräytymisvuonna pidetty hoitovapaa ei myöskään vähennä lomakertymää työssäolokuukausilta. Jos työsuhde on kestänyt yli vuoden, työntekijä ansaitsee edelleen 2,5 päivää lomaa kuukaudessa, vaikka hän olisi ollut osan vuotta hoitovapaalla.

Lue lisää
Miten perhevapaa vaikuttaa eläkkeeseen?
Miten lomaa kertyy vakuutusalalla?