Miten toimin päättämissopimuksen kanssa? 

Työnantaja voi tarjota päättämissopimusta irtisanomisen sijaan yt-neuvotteluissa. Silloin yleensä työntekijä irtisanoo itse työsuhteensa ja  samalla sovitaan tukipaketista osana päättämissopimusta.

Kun toimihenkilö itse irtisanoo työsopimuksensa, työnantajalla ei ole työsopimuslain mukaista takaisinottovelvollisuutta. Irtisanomista ei myöskään voi riitauttaa, jos myöhemmin tuleekin toisiin aatoksiin.  

Nuku aina yön yli

Työntekijälle on varattava riittävästi harkinta- ja tutustumisaikaa, että hän voi rauhassa tutustua sopimuksen sisältöön, ehtoihin ja vaikutuksiin. Hänelle on myös varattava aikaa avustajan käyttämiseen, jos työntekijä kokee sellaisen tarpeelliseksi. 

Muutenkin sopimuksenteko-olosuhteet on järjestettävä sellaisiksi, että molemmilla osapuolilla on riittävät edellytykset harkita sopimuksen merkitystä ja sen ehtoja ennen sopimukseen sitoutumista. Hyvänä nyrkkisääntönä voisi pitää sitä, että nuku vähintään yhden yön yli ja kysy tarvittaessa luottamusmiehen tai liiton asiantuntijan näkemystä asiaan.

Painostaminen on kiellettyä

Työntekijää ei koskaan saa painostaa allekirjoittamaan mitään sopimusta ennen kuin edellä mainitut ehdot ovat täyttyneet. Asiasta on myös tuore korkeimman oikeuden ratkaisu. Käsitellyssä tapauksessa työntekijä oli saanut kutsun tapaamiseen sähköpostilla. Kutsussa ei kuitenkaan ollut mainittu, mitä asia koskee. Hänellä ei myöskään ollut mahdollisuutta käyttää avustajaa eikä hänelle annettu harkinta-aikaa vaan painostettiin allekirjoittamaan päättämissopimus. 

Korkein oikeuden mukaan noin kahden tunnin aika on kuvatuissa olosuhteissa ollut selvästi riittämättömän lyhyt käytettäväksi oman työsuhteen päättämistä koskevan sopimuksen harkitsemiseen.

Lopuksi korkein oikeus toteaa päätöksessään, että ratkaisu on kunnianvastainen ja arvoton. Asia ratkesi työntekijän hyväksi.

Lue lisää
Mihin kaikkeen tukipaketti vaikuttaa?
Mitä tarkoittaa takaisinottovelvollisuus?