Myyntitulosten julkistaminen

Vakuutusväen Liitto, Ammattiliitto Pro ja Nordea Unioni Suomi ry lähettivät tietosuojavaltuutetulle lausuntopyynnön, jossa tiedusteltiin onko sallittua antaa yrityksen henkilöstölle listauksia, joista ilmenevät yksittäisen toimihenkilön myyntitulokset tai työsuoritemäärät.

Tietosuojavaltuutettu toteaa, että nämä tiedot ovat henkilötietoja ja niiden kerääminen muodostaa henkilörekisterin. Tämä tarkoittaa, että tulosten julkistamista tulee käsitellä yhteistoimintamenettelyssä ja työntekijöille tulee tiedottaa henkilötietojen käsittelystä. Rekisterinpitäjän on laadittava ja pidettävä kaikkien saatavilla henkilörekisterin rekisteriseloste, josta käyttötarkoitus ja tallennetut tietotyypit ilmenevät.

Yhteistoiminnassa tulee määritellä myös tietojen käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden piiri, jonka tulee olla mahdollisimman suppea. Näitä voivat olla ainakin esimiehet ja henkilöstöhallinnon edustajat. Tietojen käsittelyyn täytyy aina olla asiallinen peruste. Lausunnon mukaan myös samaa työtä tekevillä kollegoilla voi olla oikeus saada tieto palkkauksen syrjimättömyyden toteamiseksi. Ulkopuolisilla henkilöillä ei ole oikeutta tietoja saada. Työnantajan on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi asiattomilta. Myös nämä toimenpiteet käsitellään yhteistoiminnassa.

Tietosuojavaltuutetun kannanoton löydät kokonaisuudessan tästä.