Ketkä saavat nähdä myyntitulokseni?

Listat myyntituloksista tai työsuoritemääristä eivät voi olla julkisesti esillä esimerkiksi työpaikan seinällä tai intranetissä.

Tietosuojavaltuutetun mukaan yksittäisen toimihenkilön myyntituloksista tai työsuoritemääristä kertovat listaukset ovat henkilötietoja ja niiden kerääminen muodostaa henkilörekisterin. Tämä tarkoittaa, että tulosten julkistamista pitää käsitellä yhteistoimintamenettelyssä ja työntekijöille tulee tiedottaa henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjän on laadittava ja pidettävä kaikkien saatavilla henkilörekisterin rekisteriseloste, josta käyttötarkoitus ja tallennetut tietotyypit ilmenevät.

Yhteistoiminnassa pitää  määritellä myös tietojen käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden piiri, jonka tulee olla mahdollisimman suppea. Näitä voivat olla ainakin esimiehet ja henkilöstöhallinnon edustajat. Tietojen käsittelyyn täytyy aina olla asiallinen peruste. Samaa työtä tekevillä kollegoilla voi olla oikeus saada tieto palkkauksen syrjimättömyyden toteamiseksi.

Ulkopuolisilla henkilöillä ei ole oikeutta tietoja saada. Työnantajan on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi asiattomilta. Myös nämä toimenpiteet käsitellään yhteistoiminnassa.

Tietosuojavaltuutetun kannanoton löydät kokonaisuudessan tästä.