Blogi: Oletko valmis?

Viime joulukuussa hyväksytyssä työehtosopimuksessa yhtenä palkankorotuselementtinä ovat palkkakeskustelut. Niistä mahdollisesti saatavat korotukset (1,4 %) tulevat 1.10.2018.

2011 jälkeen alalle tulleet eivät tiedä mitä palkkakeskustelut ovat ja ne meistä, jotka niitä muutaman kerran kävivät, eivät todennäköisesti sen säännöistä muista ainakaan niitä keskeisimpiä asioita.

Apua on saatavilla

Ei syytä huoleen, vaikka palkkakeskustelut olivatkin unohtuneet tai käyt niitä ensimmäistä kertaa. Apua on saatavilla.

Jäsenillä on joka yhtiössä omat luottamusmiehet neuvonantajina ja turvana. Palkkakeskusteluoppaan päivitetty nettiversio on lähestulkoon valmis eli sieltä voi aikanaan kerrata kaikki yksityiskohdat. Mutta vielä tärkeämpää on osallistua yhtiöissä järjestettäviin yhteisiin koulutustilaisuuksiin. Työnantajan on sellaista järjestettävä.

Vakuutusväen Liitto tiedottaa, kouluttaa ja neuvoo jäseniään kaikissa palkkakeskusteluprosessiin kuuluvissa asioissa. Seuraa liiton nettisivuja, tiedotteita, koulutusmahdollisuuksia ja tietoiskuja tämän kevään aikana.
Kylmiltään palkkakeskusteluihin ei ole mitään järkeä osallistua.

Valmistaudu huolella

Monessa alan yhtiössä on viime vuosina käyty suoriutumiseen perustuvia palkkakeskusteluja, näistä arvioista on hyötyä myös työehtosopimuksen mukaisissa keskusteluissa.

Valmistaudu perusteellisesti, kirjaa ylös jo nyt pikkuhiljaa omia vahvuuksiasi, yhteisten asioiden hoitamiseen liittyviä tehtäviäsi, kielitaitoasi, työtovereittesi avustamista, kaikkea mikä liittyy työpäivääsi. Näitä muistiinpanoja tarvitset aikanaan palkkakeskusteluissa.

Oikeutesi ja velvollisuutesi

Oikeuksiisi kuuluu tasavertainen keskustelu esimiehesi kanssa. Myös hänen tulee olla valmistautunut käytävään palkkakeskusteluun. Sinulla on myös oikeus keskeyttää keskustelu, jos tarvitset neuvoa luottamusmieheltäsi tai huomaat, että esimies ei ole hoitanut omaa osuuttaan valmistautumisesta.

Palkkakeskusteluja on kaksi kappaletta, ensimmäisessä tehdään tämä arviointi ja täytetään lomake, toisessa saat tietää korotuksesi. Korotuksesta voi olla myös erimielinen.

Ennen palkkakeskustelun aloitusta, yhtiössä on käytävä läpi sen palkkapolitiikka ja esiteltävä se koko henkilöstölle. Yhtiössäsi on myös erityinen palkkakeskustelutyöryhmä, joka käy koulutukset, keskustelujen aikataulun ja palkkapolitiikan läpi ennen kuin homma aloitetaan. Se käy erimielisiksi jääneet keskustelut läpi ja tekee päätöksen mahdollisesta muutoksesta. Tässä palkkakeskustelutyöryhmässä on sekä työntekijöiden että työnantajan edustajia.

Palkkakeskustelujärjestelmän käyttöönottoon on myös käytettävä riittävästi aikaa ennen kuin ne aloitetaan.

Palkkakeskustelussa on siis oikeuksia ja myös velvollisuuksia. Kannattaa olla molemmista perillä. Se ei saa olla sanelutilaisuus, vaan parhaimmillaan se on suoriutumisesi arviointitilaisuus, jossa molemmilla osapuolilla on tärkeä rooli.

Tunnethan taukosi?

Saimme  työehtosopimukseen kirjauksen tauoista työpäivän aikana. Kirjattuna oikeus kaikille työehtosopimuksen piirissä oleville, jota olimme ajaneet sopimukseen jo vuosikaudet. Muista siis, että sinulla on oikeus tauotukseen työpäivän aikana riippuen työpäiväsi pituudesta, yksi tai kaksi.

Lissu
Kirjoittaja on Vakuutusväen Liiton puheenjohtaja