Onko olemassa irtisanomisjärjestystä?

Lainsäädännössä tai vakuutusalan työehtosopimuksessa ei ole säännelty irtisanomisjärjestystä, jota tulisi soveltaa työnantajan irtisanoessa työntekijöitä taloudellisista, tuotannollisista tai toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä yt-neuvottelujen päätteeksi.

Tällaisista syistä toteutettavien irtisanomisten perusteena tulee olla irtisanottavien henkilöiden töiden olennainen ja pysyvä tosiasiallinen vähentyminen, ei työntekijän henkilöön liittyvä syy.

Irtisanoessaan työntekijöitä tuotannollis-taloudellisella perusteella työnantajan on huomioitava syrjintäkielto ja työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimukset.

Tämä tarkoittaa sitä, ettei työnantaja saa valikoida irtisanottavia esimerkiksi iän, terveydentilan, vakaumuksen tai muun näihin verrattavan henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Työnantajalla on oikeus pitää työssä parhaat työntekijänsä, mutta irtisanottavia ei saa valikoida syrjivin perustein.