Osa-aikatyötä koskeva sopimus

Harkitsetko osa-aikatyötä? Siinä tapauksessa sinun kannattaa lukea alla oleva juttu, johon on koottu niitä asioita, jotka on hyvä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä.

Kyseessä on työntekijän ja yhtiön välinen sopimus, joka voidaan tehdä vain, jos se on molemmille osapuolille ok. Osa-aikatyötä koskevan sopimuksen taustalla voi olla esimerkiksi työntekijän halu opiskeluun, osittaiseen hoitovapaaseen tai osa-aikaeläkkeeseen. Mikään laki tai työehtosopimuksen määräys ei kuitenkaan velvoita työnantajaa osa-aikatyön tarjoamiseen, mutta hyvän henkilöstöpolitiikan mukaista on tukea työntekijän työssä jaksamista (esimerkiksi juuri työn ja perheen yhteensovittamisen, terveydellisten syiden tai omaehtoisen opiskelun vuoksi).

Osa-aikatyötä koskevassa sopimuksessa on muistettava ainakin seuraavat asiat:

  • Sopimuksen pituus
  • Paluu kokoaikatyöhön (mitä, miten, kenelle ja milloin informoitava?)
  • Työaika (onko esim. ma-to, 30 tuntia / viikko, 6 tuntia / päivä, kiinteät työajat, vain päivätyö?)
    • Ellei työaikaa ole kirjattu täsmällisesti, työnantaja voi muuttaa työajan sijoittelua direktion eli työnantajan toimivallan puitteissa.

Jos yhtiö haluaa osa-aikaistaa jonkun henkilön työsuhteen, kyseessä on lomautus. Sitä varten pitää käydä yhteistoimintalain luvun 8 mukaiset neuvottelut. Työntekijöiden edustajana näissä neuvotteluissa toimii luottamusmies.

Jos kaipaat apua, ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi tai liiton asiantuntijoihin lakiasiat@vvl.fi tai 020 729 1471.