Ota kiusaaminen puheeksi

Ihmiset ovat töissä jopa kolmasosan elämästään, joten ei ole lainkaan yhdentekevää, miten siellä tulee kohdelluksi.

Kiusaaminen voi alkaa pikku hiljaa. Joskus voi kestää jopa kuukausia ennen kuin kielteisen kohtelun jatkuvuuteen havahtuu. Jos epäilet tulkinneesi tilanteet väärin, keskustele asiasta sellaisen henkilön kanssa, jolta uskot saavasi rehellistä palautetta. Vertaa omaa kokemustasi hänen havaintoihinsa tilanteesta.

Kirjaa tilanteet, joissa koet tulleesi kiusatuksi. Kirjaaminen auttaa hahmottamaan tilannetta ja on hyödyksi, kun kerrot kokemuksistasi esimiehelle. Tallenna myös mahdollinen kirjallinen aineisto kuten epäasialliset sähköpostit ja tekstiviestit.

Ota kiusaaminen puheeksi mahdollisimman pian. Kerro kiusaajalle, minkälaisen käyttäytymisen olet kokenut epäasiallisena ja pyydä lopettamaan sellainen käytös. Tarvittaessa työkaverin voi ottaa tueksi keskusteluun. Jos sinusta tuntuu vaikealta ottaa asia puheeksi kiusaajan kanssa, vie asia suoraan esimiehelle.

Mieti, mikä on tavoitteesi tilanteen muuttumisen kannalta. Mitä pitäisi tapahtua, jotta voit jättää asian taaksesi? Mieti, mitä olet itse valmis tekemään tilanteen rauhoittamiseksi.
Useimmilla työpaikoilla on toimintamalli kiusaamistilanteiden varalle. Jos et tiedä, onko työpaikallasi toimintamalli, tiedustele sitä työsuojeluvaltuutetulta tai luottamusmieheltäsi. Jos työpaikallasi ei ole tällaista käytäntöä, kerro esimiehellesi, että haluat keskustella hänen kanssaan kokemastasi kiusaamisesta. Jos kiusaaja on esimiehesi, ilmoita asiasta hänen esimiehelleen.

Ole jämäkkä ja vaadi esimiestä toimimaan. Jos esimies ei kohtuullisessa ajassa ryhdy toimenpiteisiin asian selvittämiseksi, voit viedä tiedon asiasta esimiehesi esimiehelle. Jos työnantaja ei ryhdy toimenpiteisiin saatuaan ilmoituksen kiusaamisesta, asiasta voi tehdä valvontapyynnön työsuojeluviranomaiselle.

Lähde www.ttl.fi